Visa allt om Ann & Isak AB
Visa allt om Ann & Isak AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 939 0 607 1 008 894 887 829 886 846 649
Övrig omsättning 203 - 29 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 102 -14 158 275 173 158 86 233 326 106
Resultat efter finansnetto 89 60 150 272 180 136 105 241 325 106
Årets resultat 68 202 167 178 116 89 51 127 172 53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 479 0 0 0 0 2 6 9 12 15
Omsättningstillgångar 347 350 507 660 584 547 537 683 594 331
Tillgångar 826 350 507 660 584 549 542 691 606 347
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 216 303 277 289 241 225 236 335 298 192
Obeskattade reserver 0 0 183 265 242 225 225 196 134 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 210 46 48 106 101 100 82 161 174 104
Skulder och eget kapital 826 350 507 660 584 549 542 691 606 347
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 237 419 427 405 408 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 783 0 0 0 0 0 0 359 313 362
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 265 0 160 179 175 170 178 153 120 127
Utdelning till aktieägare 0 156 176 179 130 100 100 150 90 66
Omsättning 2 142 0 636 1 008 894 887 829 886 846 649
Nyckeltal
Antal anställda 3 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 646 - 304 504 447 444 415 443 423 325
Personalkostnader per anställd (tkr) 351 - 201 308 306 296 300 260 222 249
Rörelseresultat, EBITDA 223 -14 158 275 175 161 89 236 329 107
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -39,78% 12,75% 0,79% 7,00% -6,43% 4,73% 30,35% -%
Du Pont-modellen 12,35% -% 32,74% 43,03% 30,82% 30,60% 19,74% 35,02% 53,80% 30,55%
Vinstmarginal 5,26% -% 27,35% 28,17% 20,13% 18,94% 12,91% 27,31% 38,53% 16,33%
Bruttovinstmarginal 82,62% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,07% -% 75,62% 54,96% 54,03% 50,39% 54,89% 58,92% 49,65% 34,98%
Soliditet 26,15% 86,57% 81,24% 73,38% 71,81% 71,19% 73,43% 68,90% 65,10% 65,91%
Kassalikviditet 165,24% 760,87% 1 056,25% 622,64% 578,22% 547,00% 654,88% 424,22% 341,38% 318,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...