Visa allt om Aptitude Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 36 566 1 183 1 662 829 310
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -4 -7 -6 9 69 -54 -5 128 -9
Resultat efter finansnetto -1 -4 -8 -6 -57 65 -54 -1 125 -11
Årets resultat -1 -4 -8 -6 -59 54 -50 -3 88 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 4 9 13 25 18 27
Omsättningstillgångar 23 29 36 50 59 222 589 795 466 184
Tillgångar 23 29 36 50 63 231 603 820 484 211
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 24 28 36 43 102 48 98 169 81
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 4 8 14 20 129 555 719 311 130
Skulder och eget kapital 23 29 36 50 63 231 603 820 484 211
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 250 707 1 063 0 66
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 79 0 0 128 69
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0
Omsättning 0 0 0 0 36 566 1 183 1 662 829 310
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 566 1 183 1 662 829 310
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 332 983 1 445 549 167
Rörelseresultat, EBITDA -1 -4 -7 -6 14 73 -49 6 137 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -93,64% -52,16% -28,82% 100,48% 167,42% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 14,29% 29,87% -8,29% 0,12% 26,65% -4,27%
Vinstmarginal -% -% -% -% 25,00% 12,19% -4,23% 0,06% 15,56% -2,90%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 108,33% 16,43% 2,87% 4,57% 18,70% 17,42%
Soliditet 100,00% 82,76% 77,78% 72,00% 68,25% 44,16% 7,96% 12,21% 35,51% 38,39%
Kassalikviditet -% 725,00% 450,00% 357,14% 295,00% 172,09% 106,13% 110,57% 149,84% 141,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...