Visa allt om Aptitude Consulting AB
Visa allt om Aptitude Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 36 566 1 183 1 662 829
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -1 -4 -7 -6 9 69 -54 -5 128
Resultat efter finansnetto -5 -1 -4 -8 -6 -57 65 -54 -1 125
Årets resultat -5 -1 -4 -8 -6 -59 54 -50 -3 88
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 4 9 13 25 18
Omsättningstillgångar 18 23 29 36 50 59 222 589 795 466
Tillgångar 18 23 29 36 50 63 231 603 820 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 23 24 28 36 43 102 48 98 169
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 4 8 14 20 129 555 719 311
Skulder och eget kapital 18 23 29 36 50 63 231 603 820 484
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 250 707 1 063 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 79 0 0 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
Omsättning 0 0 0 0 0 36 566 1 183 1 662 829
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 566 1 183 1 662 829
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 332 983 1 445 549
Rörelseresultat, EBITDA -5 -1 -4 -7 -6 14 73 -49 6 137
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -93,64% -52,16% -28,82% 100,48% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 14,29% 29,87% -8,29% 0,12% 26,65%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 25,00% 12,19% -4,23% 0,06% 15,56%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 108,33% 16,43% 2,87% 4,57% 18,70%
Soliditet 100,00% 100,00% 82,76% 77,78% 72,00% 68,25% 44,16% 7,96% 12,21% 35,51%
Kassalikviditet -% -% 725,00% 450,00% 357,14% 295,00% 172,09% 106,13% 110,57% 149,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...