Visa allt om Nonferore AB
Visa allt om Nonferore AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 855 2 826
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -4 -10 -23 -55 -30 -173 -259 373 720
Resultat efter finansnetto -32 -5 -11 -21 -215 -37 -188 -235 455 731
Årets resultat -32 -5 -11 -21 -215 -37 -128 3 231 381
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 155 231 231 229 323 349 460 583 259
Omsättningstillgångar 113 90 18 29 54 173 208 308 665 1 093
Tillgångar 213 245 249 260 283 497 557 767 1 247 1 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 208 239 244 256 277 492 529 656 653 622
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 60 310 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 5 5 6 5 29 51 284 540
Skulder och eget kapital 213 245 249 260 283 497 557 767 1 247 1 352
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 72 144 144 212
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 6 6 4 32 54 45 669
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 855 2 826
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 855 1 413
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 202 895
Rörelseresultat, EBITDA -7 -4 -10 -23 -55 -26 -162 -248 380 742
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -69,75% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 36,65% 54,14%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 53,45% 25,90%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 44,56% 19,57%
Soliditet 97,65% 97,55% 97,99% 98,46% 97,88% 98,99% 94,97% 91,16% 70,26% 56,12%
Kassalikviditet 2 260,00% 1 800,00% 360,00% 580,00% 900,00% 3 460,00% 717,24% 603,92% 234,15% 202,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...