Visa allt om Nature Nigh Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 1 3 0 0 13 37
Övrig omsättning - - - - - 24 205 - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -30 -32 -35 -36 -83 -84 -93 -143 -185 -325
Resultat efter finansnetto -34 -37 -68 -43 -78 -84 -92 -142 -185 -324
Årets resultat -34 -37 -68 -43 -78 -84 -92 -142 -185 -324
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 7 12 44 56 45 95 151 213 171
Omsättningstillgångar 51 53 57 30 34 58 101 92 112 87
Tillgångar 54 60 69 74 89 103 195 243 324 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 54 63 69 85 93 101 123 115 99
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 81 106 201 149
Kortfristiga skulder 5 5 5 5 4 10 13 13 9 9
Skulder och eget kapital 54 60 69 74 89 103 195 243 324 257
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 1 27 205 0 18 37
Nyckeltal
Antal anställda - 1 - 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 3 - - 13 19
Personalkostnader per anställd (tkr) - 6 - 7 6 2 24 13 28 45
Rörelseresultat, EBITDA -30 -32 -35 -32 -43 -34 -37 -81 -116 -276
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -66,67% -% -% -100,00% -64,86% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -87,64% -81,55% -% -% -56,79% -126,46%
Vinstmarginal -% -% -% -% -7 800,00% -2 800,00% -% -% -1 415,38% -878,38%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -100,00% -33,33% -% -% -61,54% 13,51%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 3 000,00% 1 600,00% -% -% 792,31% 210,81%
Soliditet 90,74% 90,00% 91,30% 93,24% 95,51% 90,29% 51,79% 50,62% 35,49% 38,52%
Kassalikviditet 420,00% 460,00% 540,00% 300,00% 475,00% 410,00% 615,38% 546,15% 1 000,00% 600,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...