Visa allt om Vestbygård AB
Visa allt om Vestbygård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 101 107 99 130 96 99 100 95 88 110
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -479 -661 -601 -552 -256 -1 156 -762 -694 -1 141 -452
Resultat efter finansnetto 332 -286 -159 34 569 779 -180 76 342 204
Årets resultat 320 -286 131 24 315 445 -45 1 184 111
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 996 696 852 1 112 1 396 1 692 590 868 811 303
Omsättningstillgångar 302 366 435 339 155 118 159 133 338 125
Tillgångar 1 298 1 062 1 287 1 451 1 551 1 810 748 1 001 1 148 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 827 508 794 663 639 524 79 124 323 239
Obeskattade reserver 0 0 0 327 327 185 0 135 136 51
Avsättningar (tkr) 190 190 190 190 190 190 190 190 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 280 364 303 271 395 911 479 552 689 137
Skulder och eget kapital 1 298 1 062 1 287 1 451 1 551 1 810 748 1 001 1 148 428
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 213 948 615 411 676 332
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 399 562 530 530 0 0 0 0 0 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 169 190 157 138 63 233 176 286 443 91
Utdelning till aktieägare 700 0 0 0 0 200 0 0 200 100
Omsättning 101 107 99 130 96 99 100 95 88 110
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 51 54 50 65 48 50 50 48 44 55
Personalkostnader per anställd (tkr) 284 376 344 334 163 617 422 376 588 257
Rörelseresultat, EBITDA -479 -661 -601 -550 -254 -1 154 -760 -690 -1 138 -449
Nettoomsättningförändring -5,61% 8,08% -23,85% 35,42% -3,03% -1,00% 5,26% 7,95% -20,00% -%
Du Pont-modellen 25,65% -26,93% -12,12% 2,48% 36,75% 43,04% -23,80% 7,89% 29,88% 48,13%
Vinstmarginal 329,70% -267,29% -157,58% 27,69% 593,75% 786,87% -178,00% 83,16% 389,77% 187,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,78% 1,87% 133,33% 52,31% -250,00% -801,01% -320,00% -441,05% -398,86% -10,91%
Soliditet 63,71% 47,83% 61,69% 62,30% 56,74% 36,48% 10,56% 22,10% 36,67% 64,42%
Kassalikviditet 107,86% 100,55% 143,56% 125,09% 39,24% 12,95% 33,19% 24,09% 49,06% 91,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...