Visa allt om Thomas Ödén AB
Visa allt om Thomas Ödén AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 270 1 262 1 919 1 215 1 476 1 064 1 373 1 153 1 575 1 806
Övrig omsättning - - - - - - 51 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 174 179 112 68 295 74 188 115 230 303
Resultat efter finansnetto 161 162 101 57 282 68 181 117 228 298
Årets resultat 125 125 123 97 206 52 135 78 121 162
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 141 191 71 133 190 259 18 32 73
Omsättningstillgångar 1 145 989 1 271 1 109 1 150 955 997 932 1 249 1 050
Tillgångar 1 243 1 130 1 462 1 180 1 283 1 146 1 256 950 1 280 1 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 499 474 449 426 429 274 347 313 335 404
Obeskattade reserver 47 47 47 104 178 178 178 178 178 121
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 697 609 966 650 676 694 731 460 767 598
Skulder och eget kapital 1 243 1 130 1 462 1 180 1 283 1 146 1 256 950 1 280 1 123
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 400 525 425 360 325 329 300 319 338
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 475 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 191 138 238 182 144 132 139 109 123 120
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 100 50 125 100 100 190
Omsättning 1 270 1 262 1 919 1 215 1 476 1 064 1 424 1 153 1 575 1 806
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 270 1 262 - - 1 476 1 064 1 373 1 153 1 575 1 806
Personalkostnader per anställd (tkr) 666 538 - - 504 457 468 409 442 458
Rörelseresultat, EBITDA 222 229 228 130 352 156 277 129 285 334
Nettoomsättningförändring 0,63% -34,24% 57,94% -17,68% 38,72% -22,51% 19,08% -26,79% -12,79% -%
Du Pont-modellen 14,00% 15,84% 7,66% 5,85% 23,07% 6,54% 15,13% 12,74% 18,12% 26,98%
Vinstmarginal 13,70% 14,18% 5,84% 5,68% 20,05% 7,05% 13,84% 10,49% 14,73% 16,78%
Bruttovinstmarginal 80,63% 73,14% 61,91% 100,00% 100,00% 69,74% 59,50% 60,19% 54,79% 49,94%
Rörelsekapital/omsättning 35,28% 30,11% 15,89% 37,78% 32,11% 24,53% 19,37% 40,94% 30,60% 25,03%
Soliditet 43,09% 45,19% 33,22% 42,60% 43,66% 35,36% 38,07% 46,44% 36,18% 43,73%
Kassalikviditet 161,98% 158,95% 129,40% 164,62% 164,64% 129,54% 130,37% 186,09% 158,02% 172,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...