Visa allt om Lidström Consulting Aktiebolag
Visa allt om Lidström Consulting Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 531 11 13 104 642 108 482 1 164 1 126 700
Övrig omsättning - 7 75 71 23 35 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 169 -12 -55 -200 124 4 -66 202 109 220
Resultat efter finansnetto 169 -12 -30 -179 143 4 -62 204 118 222
Årets resultat 117 -12 -13 -8 110 93 20 97 82 116
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 100 100 100 196 100 0
Omsättningstillgångar 378 127 239 504 797 730 788 1 115 1 077 1 257
Tillgångar 378 127 239 504 897 830 888 1 311 1 177 1 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 228 111 223 396 534 624 530 690 673 681
Obeskattade reserver 31 0 0 17 159 167 292 387 322 322
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 119 16 16 91 204 38 65 234 182 254
Skulder och eget kapital 378 127 239 504 897 830 888 1 311 1 177 1 257
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 20 195 0 162 376 344 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 241 0 26 123 84 53 91 85 135 45
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 77 0 32 119 141 26 152 225 219 122
Utdelning till aktieägare 0 0 100 160 200 200 0 180 80 90
Omsättning 531 18 88 175 665 143 482 1 164 1 126 700
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 2 2 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 531 - - 52 321 108 241 582 563 350
Personalkostnader per anställd (tkr) 322 - - 133 212 79 203 349 353 156
Rörelseresultat, EBITDA 169 -12 -55 -200 124 4 -66 222 109 220
Nettoomsättningförändring 4 727,27% -15,38% -87,50% -83,80% 494,44% -77,59% -58,59% 3,37% 60,86% -%
Du Pont-modellen 44,71% -8,66% -12,55% -35,32% 15,94% 0,48% -6,98% 16,17% 9,94% 17,58%
Vinstmarginal 31,83% -100,00% -230,77% -171,15% 22,27% 3,70% -12,86% 18,21% 10,39% 31,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 48,78% 1 009,09% 1 715,38% 397,12% 92,37% 640,74% 150,00% 75,69% 79,48% 143,29%
Soliditet 66,71% 87,40% 93,31% 81,06% 72,60% 90,01% 83,92% 73,89% 76,88% 72,62%
Kassalikviditet 317,65% 793,75% 1 493,75% 553,85% 390,69% 1 921,05% 1 212,31% 476,50% 591,76% 494,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...