Visa allt om Denzir AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 681 6 348 7 089 7 829 8 611 8 916 11 211 9 836 13 277 11 995
Övrig omsättning - 1 2 16 - - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -329 600 1 222 1 435 2 165 2 360 2 832 2 220 4 405 3 959
Resultat efter finansnetto -332 598 1 221 1 433 2 162 2 353 2 822 2 226 4 417 3 960
Årets resultat -2 0 0 0 1 587 1 730 2 071 1 599 3 177 2 850
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 4 12 24
Omsättningstillgångar 1 217 1 194 1 439 1 491 1 499 1 432 1 737 1 955 1 979 1 417
Tillgångar 1 217 1 194 1 439 1 491 1 499 1 432 1 737 1 959 1 991 1 441
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 103 103 103 102 101 102 103 102 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 554 457 208
Kortfristiga skulder 1 117 1 091 1 336 1 388 1 396 1 332 1 635 1 303 1 432 1 125
Skulder och eget kapital 1 217 1 194 1 439 1 491 1 499 1 432 1 737 1 959 1 991 1 441
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 600 600 600 600 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 430 2 715 2 859 2 875 2 719 2 206 2 275 2 370 2 266 2 009
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 600 1 110 1 159 1 205 1 064 1 214 1 216 1 194 1 226 767
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 681 6 349 7 091 7 845 8 611 8 916 11 211 9 837 13 277 11 995
Nyckeltal
Antal anställda 4 6 6 6 6 6 6 6 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 670 1 058 1 182 1 305 1 435 1 486 1 869 1 639 1 897 2 399
Personalkostnader per anställd (tkr) 510 652 683 692 645 686 698 708 587 559
Rörelseresultat, EBITDA -329 600 1 222 1 435 2 165 2 360 2 836 2 228 4 413 3 968
Nettoomsättningförändring -57,77% -10,45% -9,45% -9,08% -3,42% -20,47% 13,98% -25,92% 10,69% -%
Du Pont-modellen -27,03% 50,34% 84,92% 96,38% 144,56% 164,80% 163,04% 113,73% 221,85% 274,81%
Vinstmarginal -12,27% 9,47% 17,24% 18,35% 25,17% 26,47% 25,26% 22,65% 33,27% 33,01%
Bruttovinstmarginal 67,70% 76,53% 79,12% 75,14% 74,15% 74,61% 64,86% 67,48% 65,35% 60,85%
Rörelsekapital/omsättning 3,73% 1,62% 1,45% 1,32% 1,20% 1,12% 0,91% 6,63% 4,12% 2,43%
Soliditet 8,30% 8,63% 7,16% 6,91% 6,80% 7,05% 5,87% 5,26% 5,12% 7,43%
Kassalikviditet 44,32% 44,64% 58,01% 81,27% 79,58% 80,63% 77,13% 78,28% 120,25% 125,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...