Visa allt om ICW - Consultant AB
Visa allt om ICW - Consultant AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 20 549 31 571 20 513 22 174 24 017 21 213 30 026 46 473 48 338 28 339
Övrig omsättning - - - 80 478 240 130 148 86 260
Rörelseresultat (EBIT) 261 477 340 -1 564 2 212 418 -1 070 3 733 2 498 3 142
Resultat efter finansnetto 260 483 337 -1 318 2 201 1 010 -1 025 3 696 2 442 3 134
Årets resultat 177 1 390 177 -527 1 617 719 103 1 933 1 232 1 615
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 85 208 6 59 1 926 1 948 4 103 4 443 990 595
Omsättningstillgångar 6 230 5 287 6 324 4 888 9 110 7 757 5 456 15 156 15 554 9 487
Tillgångar 6 314 5 495 6 330 4 947 11 036 9 705 9 559 19 599 16 543 10 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 040 2 183 794 616 4 896 3 427 2 707 6 204 4 272 3 040
Obeskattade reserver 84 84 1 326 1 242 1 873 1 891 1 898 3 125 2 184 1 521
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 750 0 0
Kortfristiga skulder 4 190 3 228 4 210 3 088 4 267 4 387 4 954 7 520 10 088 5 521
Skulder och eget kapital 6 314 5 495 6 330 4 947 11 036 9 705 9 559 19 599 16 543 10 082
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 454 481 919 846 696 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 547 10 136 7 131 9 751 7 931 7 758 11 720 15 857 14 847 6 521
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 947 3 957 2 614 3 763 3 218 3 376 5 428 8 086 6 620 2 658
Utdelning till aktieägare 960 320 0 0 4 200 0 0 3 600 0 0
Omsättning 20 549 31 571 20 513 22 254 24 495 21 453 30 156 46 621 48 424 28 599
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 16 18 18 21 32 38 32 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 581 2 429 1 282 1 232 1 334 1 010 938 1 223 1 511 1 574
Personalkostnader per anställd (tkr) 838 1 117 623 800 670 575 639 718 776 608
Rörelseresultat, EBITDA 261 477 341 -1 560 2 247 481 -951 3 851 2 581 3 204
Nettoomsättningförändring -34,91% 53,91% -7,49% -7,67% 13,22% -29,35% -35,39% -3,86% 70,57% -%
Du Pont-modellen 4,15% 8,83% 5,51% -26,06% 20,07% 10,76% -10,05% 19,34% 15,18% 31,17%
Vinstmarginal 1,28% 1,54% 1,70% -5,81% 9,22% 4,92% -3,20% 8,16% 5,20% 11,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,93% 6,52% 10,31% 8,12% 20,16% 15,89% 1,67% 16,43% 11,31% 13,99%
Soliditet 33,35% 40,92% 27,98% 30,96% 56,87% 49,67% 42,61% 43,13% 35,33% 41,01%
Kassalikviditet 148,69% 163,79% 150,21% 158,29% 213,50% 176,82% 110,13% 201,54% 154,18% 171,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...