Visa allt om FRS i Gävle Aktiebolag
Visa allt om FRS i Gävle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 612 636 645 667 657 689 678 657 800 796
Övrig omsättning - - - - - - 144 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 240 162 154 229 227 257 342 145 291 233
Resultat efter finansnetto 194 111 97 176 163 198 288 1 032 184 116
Årets resultat 162 76 55 114 114 141 180 996 133 70
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 640 1 739 1 836 1 935 2 033 2 054 2 136 2 250 2 240 2 345
Omsättningstillgångar 561 480 448 566 628 730 702 1 210 322 354
Tillgångar 2 201 2 218 2 285 2 501 2 662 2 783 2 838 3 460 2 562 2 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 683 676 755 1 000 1 166 1 249 1 307 1 325 509 436
Obeskattade reserver 297 311 298 273 253 246 241 199 181 184
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 109 1 109 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 702 1 702 1 774
Kortfristiga skulder 112 121 97 94 108 153 156 234 170 306
Skulder och eget kapital 2 201 2 218 2 285 2 501 2 662 2 783 2 838 3 460 2 562 2 699
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 28 80 91 87 87 72 61 55 122 114
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 37 35 27 27 23 19 18 38 33
Utdelning till aktieägare 155 155 155 300 280 198 198 198 180 60
Omsättning 612 636 645 667 657 689 822 657 800 796
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 612 636 645 667 657 689 678 657 800 796
Personalkostnader per anställd (tkr) 46 119 128 118 118 100 87 79 168 155
Rörelseresultat, EBITDA 338 260 252 327 325 340 425 238 396 338
Nettoomsättningförändring -3,77% -1,40% -3,30% 1,52% -4,64% 1,62% 3,20% -17,88% 0,50% -%
Du Pont-modellen 10,90% 7,35% 6,87% 9,44% 8,60% 9,23% 12,05% 31,97% 11,48% 8,67%
Vinstmarginal 39,22% 25,63% 24,34% 35,38% 34,86% 37,30% 50,44% 168,34% 36,75% 29,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 73,37% 56,45% 54,42% 70,76% 79,15% 83,74% 80,53% 148,55% 19,00% 6,03%
Soliditet 41,56% 41,41% 43,21% 48,03% 50,81% 51,39% 52,31% 42,44% 24,95% 21,06%
Kassalikviditet 500,89% 396,69% 461,86% 602,13% 581,48% 477,12% 450,00% 517,09% 189,41% 115,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...