Visa allt om GL Tryck Försäljnings AB
Visa allt om GL Tryck Försäljnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 326 1 027 998 980 752 1 373 1 414 1 624 1 902 1 443
Övrig omsättning 194 96 - 16 - - - - 36 1
Rörelseresultat (EBIT) -15 -100 14 40 -49 52 0 153 179 186
Resultat efter finansnetto -15 -100 14 40 -48 52 0 155 184 187
Årets resultat 0 -1 0 2 3 38 0 112 128 102
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 10 22 36 49 45 35
Omsättningstillgångar 492 377 477 500 339 585 407 640 621 499
Tillgångar 492 377 477 502 349 608 443 689 666 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 204 205 205 203 200 200 200 201 205
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 51 51 52 53 49
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 288 173 272 297 147 356 191 437 412 279
Skulder och eget kapital 492 377 477 502 349 608 443 689 666 534
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 609 486 315 327 259 548 572 591 671 523
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 233 189 133 121 112 206 229 225 255 155
Utdelning till aktieägare 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 520 1 123 998 996 752 1 373 1 414 1 624 1 938 1 444
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 663 514 499 490 376 458 471 541 634 722
Personalkostnader per anställd (tkr) 428 348 232 233 196 258 271 278 316 348
Rörelseresultat, EBITDA -15 -100 16 48 -37 65 14 167 190 193
Nettoomsättningförändring 29,11% 2,91% 1,84% 30,32% -45,23% -2,90% -12,93% -14,62% 31,81% -%
Du Pont-modellen -3,05% -26,53% 2,94% 7,97% -13,47% 8,55% 0,00% 22,64% 27,63% 35,21%
Vinstmarginal -1,13% -9,74% 1,40% 4,08% -6,25% 3,79% 0,00% 9,61% 9,67% 13,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 58,42% 57,21% 59,49% 58,91% 68,24% 64,36% 67,00% 64,93% 67,22%
Rörelsekapital/omsättning 15,38% 19,86% 20,54% 20,71% 25,53% 16,68% 15,28% 12,50% 10,99% 15,25%
Soliditet 41,46% 54,11% 42,98% 40,84% 58,17% 39,08% 53,63% 34,46% 35,91% 45,00%
Kassalikviditet 170,83% 217,92% 175,37% 168,35% 230,61% 164,33% 213,09% 146,45% 150,73% 178,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...