Visa allt om Osby Auto-Kemi Aktiebolag
Visa allt om Osby Auto-Kemi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 155 9 084 8 971 8 655 7 968 7 844 6 799 7 143 6 621 6 413
Övrig omsättning 522 489 511 362 232 206 78 78 28 -
Rörelseresultat (EBIT) 242 285 259 308 203 188 29 155 31 321
Resultat efter finansnetto 226 261 237 287 177 149 -5 137 19 305
Årets resultat 172 169 177 158 127 103 8 82 36 226
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 87 63 100 166 256 372 235 97 95
Omsättningstillgångar 3 360 3 056 3 049 2 709 2 287 2 070 2 049 2 213 1 999 1 959
Tillgångar 3 416 3 143 3 112 2 809 2 453 2 326 2 421 2 447 2 096 2 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 386 1 215 1 046 869 711 584 481 473 391 456
Obeskattade reserver 110 110 70 70 0 0 0 19 0 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 357 453 418 474 468 508 540 572 418 419
Kortfristiga skulder 1 563 1 366 1 578 1 396 1 274 1 235 1 400 1 384 1 286 1 142
Skulder och eget kapital 3 416 3 143 3 112 2 809 2 453 2 326 2 421 2 447 2 096 2 054
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 264 288 360 326 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 446 1 521 1 570 1 357 1 371 932 1 047 1 064 1 052 837
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 633 569 579 538 576 531 569 571 557 425
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
Omsättning 8 677 9 573 9 482 9 017 8 200 8 050 6 877 7 221 6 649 6 413
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 6 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 631 1 817 1 794 1 731 1 594 1 569 1 133 1 429 1 324 1 603
Personalkostnader per anställd (tkr) 431 434 445 394 379 341 298 373 363 357
Rörelseresultat, EBITDA 273 316 332 416 316 304 155 229 96 373
Nettoomsättningförändring -10,23% 1,26% 3,65% 8,62% 1,58% 15,37% -4,82% 7,88% 3,24% -%
Du Pont-modellen 7,08% 9,10% 8,45% 11,11% 8,40% 8,08% 1,20% 6,95% 2,00% 15,92%
Vinstmarginal 2,97% 3,15% 2,93% 3,60% 2,59% 2,40% 0,43% 2,38% 0,63% 5,10%
Bruttovinstmarginal 38,87% 37,26% 39,75% 41,25% 42,04% 40,50% 40,42% 42,57% 42,79% 38,31%
Rörelsekapital/omsättning 22,04% 18,60% 16,40% 15,17% 12,71% 10,65% 9,55% 11,61% 10,77% 12,74%
Soliditet 43,09% 41,39% 35,37% 32,77% 28,98% 25,11% 19,87% 19,89% 18,65% 23,46%
Kassalikviditet 146,32% 151,83% 114,39% 114,90% 100,31% 88,42% 87,07% 99,28% 101,48% 123,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...