Visa allt om Bostadsrättsbyggarna Svenska Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 565 22 226 6 213 11 702 23 247 36 249 59 430 7 148 12 185 0
Övrig omsättning - - - - - - - 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 755 4 455 644 734 1 370 -1 184 205 - -1 013 -21
Resultat efter finansnetto -2 775 6 084 -2 492 635 1 301 179 109 - 10 953 -13
Årets resultat -3 885 2 716 -3 370 -352 2 882 2 510 2 294 - 10 813 432
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 600 600 600 3 732 3 632 3 332 8 332 8 332 8 332 8 332
Omsättningstillgångar 7 282 11 231 8 696 9 098 9 865 10 170 7 724 5 840 10 845 7 057
Tillgångar 7 882 11 831 9 296 12 830 13 496 13 502 16 056 14 172 19 177 15 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 241 11 126 8 860 12 480 12 832 9 950 7 800 6 006 11 336 523
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 5 731 4 292 11 505
Kortfristiga skulder 641 705 436 350 664 3 552 8 255 2 435 3 548 3 360
Skulder och eget kapital 7 882 11 831 9 296 12 830 13 496 13 502 16 056 14 172 19 177 15 389
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
Omsättning 1 565 22 226 6 213 11 702 23 247 36 249 59 430 7 158 12 185 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 755 4 455 644 734 1 370 -1 184 205 - -1 013 -21
Nettoomsättningförändring -92,96% 257,73% -46,91% -49,66% -35,87% -39,01% 731,42% -41,34% -% -%
Du Pont-modellen -34,94% 51,59% -26,74% 5,74% 10,18% 2,07% 1,28% -% 58,07% -%
Vinstmarginal -175,97% 27,46% -40,01% 6,29% 5,91% 0,77% 0,34% -% 91,40% -%
Bruttovinstmarginal -174,95% 20,22% 10,70% 6,46% 100,00% -3,17% 0,55% -% -7,99% -%
Rörelsekapital/omsättning 424,35% 47,36% 132,95% 74,76% 39,58% 18,26% -0,89% 47,64% 59,89% -%
Soliditet 91,87% 94,04% 95,31% 97,27% 95,08% 73,69% 48,58% 42,38% 59,11% 3,40%
Kassalikviditet 777,54% 808,37% 1 260,32% 1 702,29% 1 113,86% 82,91% 1,02% 0,12% 130,44% 13,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...