Visa allt om SEO Music AB
Visa allt om SEO Music AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 564 1 028 463 739 652 487 881 767 1 317 997
Övrig omsättning 15 - - - - - 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 145 244 -6 121 -32 -144 93 -73 -96 -287
Resultat efter finansnetto 142 255 1 124 -30 -139 70 -18 -88 -117
Årets resultat 131 80 -1 54 11 5 37 81 3 79
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 16 5 14 29 43 38 39 31 94
Omsättningstillgångar 688 764 544 612 972 1 620 2 266 2 214 2 248 2 366
Tillgångar 699 779 549 626 1 000 1 664 2 303 2 253 2 279 2 460
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 413 282 202 203 299 288 483 446 366 863
Obeskattade reserver 0 28 28 28 50 132 330 404 629 934
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 287 470 319 395 652 1 244 1 490 1 404 1 284 663
Skulder och eget kapital 699 779 549 626 1 000 1 664 2 303 2 253 2 279 2 460
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 218 240 280 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 240 414 240 220 240 0 0 0 4 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 76 131 80 90 98 98 106 141 134 137
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 150 0 200 0 0 500
Omsättning 579 1 028 463 739 652 487 885 767 1 317 997
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 564 514 463 739 652 487 881 767 1 317 997
Personalkostnader per anställd (tkr) 322 276 325 316 344 318 343 418 446 447
Rörelseresultat, EBITDA 149 253 3 136 -17 -127 117 -53 -32 -158
Nettoomsättningförändring -45,14% 122,03% -37,35% 13,34% 33,88% -44,72% 14,86% -41,76% 32,10% -%
Du Pont-modellen 20,74% 32,73% 0,00% 20,13% -3,00% -8,17% 4,08% -0,80% -3,64% -4,76%
Vinstmarginal 25,71% 24,81% 0,00% 17,05% -4,60% -27,93% 10,67% -2,35% -6,30% -11,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 71,10% 28,60% 48,60% 29,36% 49,08% 77,21% 88,08% 105,61% 73,20% 170,81%
Soliditet 59,08% 39,00% 40,77% 35,72% 33,59% 23,15% 31,53% 32,71% 35,93% 62,42%
Kassalikviditet 239,72% 162,55% 170,53% 154,94% 149,08% 130,23% 152,08% 157,69% 175,08% 356,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...