Visa allt om Stockholms Ledarinstitut AB
Visa allt om Stockholms Ledarinstitut AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 057 5 279 4 431 3 925 3 074 1 792 1 982 2 326 3 414 1 804
Övrig omsättning 131 220 221 257 287 246 250 251 469 351
Rörelseresultat (EBIT) -85 150 193 195 102 19 2 0 12 162
Resultat efter finansnetto -85 150 195 196 102 19 3 0 12 162
Årets resultat 0 86 114 106 55 14 2 8 9 116
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 5 7 11
Omsättningstillgångar 1 411 1 737 1 700 1 327 1 012 944 741 1 082 910 866
Tillgångar 1 411 1 737 1 700 1 327 1 012 944 741 1 087 918 877
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 455 455 519 405 299 244 230 228 220 211
Obeskattade reserver 78 164 125 76 26 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 878 1 118 1 056 846 687 701 511 859 697 665
Skulder och eget kapital 1 411 1 737 1 700 1 327 1 012 944 741 1 087 918 877
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 188 5 499 4 652 4 182 3 361 2 038 2 232 2 577 3 883 2 155
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -85 150 193 195 102 19 7 2 15 167
Nettoomsättningförändring -4,21% 19,14% 12,89% 27,68% 71,54% -9,59% -14,79% -31,87% 89,25% -%
Du Pont-modellen -6,02% 8,69% 11,47% 14,69% 10,08% 2,01% 0,27% 0,00% 1,31% 18,47%
Vinstmarginal -1,68% 2,86% 4,40% 4,97% 3,32% 1,06% 0,10% 0,00% 0,35% 8,98%
Bruttovinstmarginal 6,62% 8,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 12,46% 8,17% 0,50% 20,79%
Rörelsekapital/omsättning 10,54% 11,73% 14,53% 12,25% 10,57% 13,56% 11,60% 9,59% 6,24% 11,14%
Soliditet 36,56% 33,56% 36,26% 34,74% 31,44% 25,85% 31,04% 20,98% 23,97% 24,06%
Kassalikviditet 160,71% 155,37% 160,98% 156,86% 147,31% 134,66% 145,01% 125,96% 130,56% 130,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...