Visa allt om Blom i Lindhult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 100 300 687 640 652 513 491 503 327 25
Övrig omsättning - - - - - - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 35 -30 -22 -21 41 -88 -104 -36 -127 -23
Resultat efter finansnetto 11 168 449 -63 -22 -156 -181 -125 -305 -151
Årets resultat 51 168 462 -48 -17 -116 -132 -91 -218 -109
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 647 1 679 1 987 2 020 2 011 2 042 1 946 1 879 1 859 1 768
Omsättningstillgångar 29 20 29 43 15 102 57 41 122 8
Tillgångar 1 676 1 700 2 016 2 063 2 025 2 144 2 003 1 920 1 981 1 776
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 006 955 788 288 262 117 258 202 373 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 446 486 527 567 922 1 075 1 104 1 183 1 323 1 565
Kortfristiga skulder 224 258 703 1 207 841 951 641 535 285 125
Skulder och eget kapital 1 676 1 700 2 016 2 063 2 025 2 144 2 003 1 920 1 981 1 776
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 390 373 356 307 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 158 428 417 394 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 109 206 181 155 149 146 142 110 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 150 100 264 0
Omsättning 100 300 687 640 652 513 491 503 327 29
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 300 687 640 652 513 491 503 327 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 268 634 598 549 540 519 498 417 -
Rörelseresultat, EBITDA 68 3 11 11 72 -58 -84 -16 -110 -10
Nettoomsättningförändring -66,67% -56,33% 7,34% -1,84% 27,10% 4,48% -2,39% 53,82% 1 208,00% -%
Du Pont-modellen 2,09% 11,47% 23,71% -1,02% 2,02% -4,10% -5,19% -1,88% -6,41% -1,30%
Vinstmarginal 35,00% 65,00% 69,58% -3,28% 6,29% -17,15% -21,18% -7,16% -38,84% -92,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -195,00% -79,33% -98,11% -181,88% -126,69% -165,50% -118,94% -98,21% -49,85% -468,00%
Soliditet 60,02% 56,18% 39,09% 13,96% 12,94% 5,46% 12,88% 10,52% 18,83% 4,90%
Kassalikviditet 12,95% 7,75% 4,13% 3,56% 1,78% 10,73% 8,89% 7,66% 42,81% 6,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...