Visa allt om Anna Sjögren Kommunikation AB
Visa allt om Anna Sjögren Kommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 838 905 927 810 909 1 024 677 1 137 1 032 1 161
Övrig omsättning 9 1 47 3 3 2 12 34 - -
Rörelseresultat (EBIT) 131 195 287 132 126 298 -5 312 100 110
Resultat efter finansnetto 135 205 295 151 129 298 7 315 101 109
Årets resultat 103 181 181 84 80 210 13 165 56 74
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 996 734 306 315 315 325 338 248 163 150
Omsättningstillgångar 202 482 837 655 577 659 606 568 414 475
Tillgångar 1 198 1 216 1 143 970 892 983 943 816 577 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 780 778 696 575 491 511 351 414 298 292
Obeskattade reserver 263 263 293 233 198 180 170 184 104 84
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 154 175 153 162 203 293 422 219 175 250
Skulder och eget kapital 1 198 1 216 1 143 970 892 983 943 816 577 625
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 321 0 - 0 310 281 341 415 492
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 312 0 312 306 360 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 155 158 158 165 183 169 159 187 195 202
Utdelning till aktieägare 150 100 100 60 0 100 50 75 50 50
Omsättning 847 906 974 813 912 1 026 689 1 171 1 032 1 161
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 838 905 927 810 909 1 024 677 1 137 1 032 1 161
Personalkostnader per anställd (tkr) 512 503 490 487 567 499 460 552 635 743
Rörelseresultat, EBITDA 131 195 288 134 135 311 9 327 127 129
Nettoomsättningförändring -7,40% -2,37% 14,44% -10,89% -11,23% 51,26% -40,46% 10,17% -11,11% -%
Du Pont-modellen 11,27% 16,86% 25,81% 15,57% 14,46% 30,32% 0,74% 38,60% 17,50% 17,60%
Vinstmarginal 16,11% 22,65% 31,82% 18,64% 14,19% 29,10% 1,03% 27,70% 9,79% 9,47%
Bruttovinstmarginal 94,27% 95,69% 95,79% 95,56% 97,14% 100,00% 89,66% 100,00% 94,48% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,73% 33,92% 73,79% 60,86% 41,14% 35,74% 27,18% 30,69% 23,16% 19,38%
Soliditet 82,23% 80,85% 80,89% 76,98% 71,40% 65,48% 50,51% 66,97% 64,62% 56,40%
Kassalikviditet 131,17% 275,43% 547,06% 404,32% 284,24% 224,91% 143,60% 259,36% 236,57% 190,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...