Visa allt om JLO Fastigheter AB
Visa allt om JLO Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 357 1 757 623 458 324 423 450 450 300 470
Övrig omsättning 249 - 466 226 6 360 254 77 76 79 70
Rörelseresultat (EBIT) 352 1 013 727 58 5 803 79 196 3 41 197
Resultat efter finansnetto 254 965 722 23 3 613 32 196 4 -160 196
Årets resultat 253 752 -125 -118 2 137 24 147 3 -115 141
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 503 7 174 3 205 3 414 3 624 12 968 3 524 3 716 3 907 4 099
Omsättningstillgångar 3 214 1 743 1 364 1 021 1 848 5 656 603 480 458 467
Tillgångar 11 717 8 917 4 569 4 436 5 472 18 624 4 127 4 195 4 366 4 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 295 3 077 2 360 2 520 2 681 11 958 3 119 3 279 3 320 3 480
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 700 2 900 0 0 1 750 1 850 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 722 2 939 2 209 1 916 1 041 4 816 1 008 917 1 045 1 086
Skulder och eget kapital 11 717 8 917 4 569 4 436 5 472 18 624 4 127 4 195 4 366 4 566
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 606 1 757 1 089 684 6 684 677 527 526 379 540
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 357 1 757 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 101 152 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 567 1 424 936 267 6 012 278 388 195 233 389
Nettoomsättningförändring 91,06% 182,02% 36,03% 41,36% -23,40% -6,00% 0,00% 50,00% -36,17% -%
Du Pont-modellen 3,00% 11,41% 15,98% 1,51% 106,23% 0,44% 4,77% 0,10% -3,66% 4,31%
Vinstmarginal 10,49% 57,88% 117,17% 14,63% 1 794,14% 19,39% 43,78% 0,89% -53,33% 41,91%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -74,71% -68,07% -135,63% -195,41% 249,07% 198,58% -90,00% -97,11% -195,67% -131,70%
Soliditet 28,12% 34,51% 51,65% 56,81% 48,99% 64,21% 75,58% 78,16% 76,04% 76,22%
Kassalikviditet 56,17% 59,31% 61,75% 53,29% 177,52% 117,44% 59,82% 52,34% 43,83% 43,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...