Visa allt om Index Projekt AB
Visa allt om Index Projekt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 519 50 50 50 25 0 3 921 1 188 9 459 112
Övrig omsättning - - - - - - - - 55 -
Rörelseresultat (EBIT) 498 -11 -71 -76 -78 -2 036 -218 -142 -316 -899
Resultat efter finansnetto 1 181 645 1 125 44 -244 420 2 665 10 252 -2 611 -1 480
Årets resultat 371 -173 957 -136 -402 291 2 419 9 494 -2 642 -1 702
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 180 180 260 260 260 7 286 7 211 9 586 2 288
Omsättningstillgångar 9 903 9 545 10 142 9 274 9 908 17 797 15 381 18 088 17 754 24 207
Tillgångar 10 083 9 725 10 322 9 534 10 169 18 057 22 667 25 299 27 340 26 495
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 070 9 699 9 872 9 511 10 152 17 997 18 066 16 337 9 980 12 701
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 0 0
Kortfristiga skulder 13 26 450 24 16 60 101 4 463 17 360 13 793
Skulder och eget kapital 10 083 9 725 10 322 9 534 10 169 18 057 22 667 25 299 27 340 26 495
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 519 50 50 50 25 0 3 921 1 188 9 514 112
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 498 -11 -71 -76 -78 -2 036 -218 -142 -316 -899
Nettoomsättningförändring 938,00% 0,00% 0,00% 100,00% -% -100,00% 230,05% -87,44% 8 345,54% -%
Du Pont-modellen 11,71% 6,69% 11,13% 0,45% -2,40% -% 18,82% 50,85% -7,56% -3,34%
Vinstmarginal 227,55% 1 302,00% 2 298,00% 86,00% -976,00% -% 108,80% 1 082,83% -21,84% -789,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 78,00% 48,00% -% 5,48% 4,88% -3,65% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 905,59% 19 038,00% 19 384,00% 18 500,00% 39 568,00% -% 389,70% 1 146,89% 4,17% 9 298,21%
Soliditet 99,87% 99,73% 95,64% 99,76% 99,83% 99,67% 79,70% 64,58% 36,50% 47,94%
Kassalikviditet 76 176,92% 36 711,54% 2 253,78% 38 641,67% 61 925,00% 29 661,67% 14 230,69% 321,89% 85,12% 79,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...