Visa allt om Strömbergs VVS och Fastigheter AB
Visa allt om Strömbergs VVS och Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 672 2 774 3 086 749 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 1 456 - 12 77 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 160 -377 -414 -249 -4 -5 -4 -2 -2 -2
Resultat efter finansnetto 48 104 -167 1 726 -4 -5 -4 -2 -2 -2
Årets resultat 48 104 -167 1 726 -4 -5 -4 -2 -2 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 747 777 3 400 3 445 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 724 4 849 347 573 81 81 86 90 92 95
Tillgångar 2 470 5 626 3 747 4 018 81 81 86 90 92 95
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 350 742 1 137 1 805 79 78 83 87 89 91
Obeskattade reserver 0 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 350 0 1 820 1 820 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 770 3 533 790 393 2 4 4 4 4 4
Skulder och eget kapital 2 470 5 626 3 747 4 018 81 81 86 90 92 95
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 660 579 580 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 301 269 266 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 250 440 500 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 128 2 774 3 098 826 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 836 1 387 1 543 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 499 435 436 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 168 -377 -414 -249 -4 -5 -4 -2 -2 -2
Nettoomsättningförändring -39,73% -10,11% 312,02% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 7,45% 3,79% -1,87% 45,77% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 11,00% 7,68% -2,27% 245,53% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 16,03% 38,18% 26,67% 73,30% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 57,06% 47,44% -14,36% 24,03% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 14,17% 31,91% 30,34% 44,92% 97,53% 96,30% 96,51% 96,67% 96,74% 95,79%
Kassalikviditet 223,90% 44,86% 43,92% 145,80% 4 050,00% 2 025,00% 2 150,00% 2 250,00% 2 300,00% 2 375,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...