Visa allt om Engfeldt & Forslund i reklamhuset gammelgården AB
Visa allt om Engfeldt & Forslund i reklamhuset gammelgården AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 * 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 634 2 387 719 864 868 913 863 745 702 709
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 150 1 836 86 251 236 370 - 261 153 133
Resultat efter finansnetto 82 1 741 -21 124 63 236 - 141 -32 -19
Årets resultat 63 1 363 -21 91 44 155 - 108 -22 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 * 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 952 3 035 4 113 4 196 4 239 4 054 3 577 3 535 3 601 3 584
Omsättningstillgångar 1 044 2 083 143 102 43 126 146 92 40 146
Tillgångar 3 996 5 117 4 256 4 298 4 282 4 181 3 723 3 627 3 642 3 730
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 509 1 497 634 655 564 520 425 263 155 177
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 055 3 130 3 342 3 280 2 993 2 955 3 005 3 205 3 281 3 153
Kortfristiga skulder 431 491 280 363 725 705 293 159 206 389
Skulder och eget kapital 3 996 5 117 4 256 4 298 4 282 4 181 3 723 3 627 3 642 3 730
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 1 050 500 0 0 0 60 0 0 0
Omsättning 634 2 387 719 864 868 913 863 745 702 709
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 233 1 914 169 334 318 443 - 327 231 213
Nettoomsättningförändring -73,44% 231,99% -16,78% -0,46% -4,93% 5,79% 15,84% 6,13% -0,99% -%
Du Pont-modellen 3,75% 35,90% 2,02% 5,84% 5,51% 8,85% -% 8,22% 4,20% 3,57%
Vinstmarginal 23,66% 76,96% 11,96% 29,05% 27,19% 40,53% -% 40,00% 21,79% 18,76%
Bruttovinstmarginal 73,50% 93,46% 76,77% 76,16% 68,78% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 96,69% 66,69% -19,05% -30,21% -78,57% -63,42% -17,03% -8,99% -23,65% -34,27%
Soliditet 12,74% 29,26% 14,90% 15,24% 13,17% 12,44% 11,42% 7,25% 4,26% 4,94%
Kassalikviditet 242,23% 424,24% 51,07% 28,10% 5,93% 17,87% 49,83% 57,86% 19,42% 37,53%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-08: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...