Visa allt om Skagene Konsulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 205 300 261 1 279 605 346 322 65 0
Övrig omsättning 15 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -211 -110 -38 -158 427 254 44 68 -64 -253
Resultat efter finansnetto -212 -109 -37 -150 432 253 44 69 -65 -251
Årets resultat -212 -109 -37 -50 244 226 44 69 -65 -201
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 8 32 56 80 104 0
Omsättningstillgångar 126 365 474 624 1 052 397 282 153 60 167
Tillgångar 126 365 474 624 1 060 429 338 233 164 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 338 447 484 534 390 177 133 64 129
Obeskattade reserver 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 26 27 140 426 39 160 99 100 39
Skulder och eget kapital 126 365 474 624 1 060 429 338 233 164 167
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 45 60 60 60 332 95 95 63 18 28
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 187 224 224 206 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 86 110 109 105 126 53 51 45 27 51
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 14 0 0 0
Omsättning 15 205 300 261 1 279 605 346 322 65 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 205 300 261 1 279 605 346 322 65 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 189 253 253 253 459 148 146 108 45 83
Rörelseresultat, EBITDA -211 -110 -38 -150 451 278 68 92 -48 -253
Nettoomsättningförändring -100,00% -31,67% 14,94% -79,59% 111,40% 74,86% 7,45% 395,38% -% -%
Du Pont-modellen -% -29,86% -7,38% -23,72% 40,85% 59,21% 13,31% 30,47% -38,41% -%
Vinstmarginal -% -53,17% -11,67% -56,70% 33,85% 41,98% 13,01% 22,05% -96,92% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 165,37% 149,00% 185,44% 48,94% 59,17% 35,26% 16,77% -61,54% -%
Soliditet 100,00% 92,60% 94,30% 77,56% 57,33% 90,91% 52,37% 57,08% 39,02% 77,25%
Kassalikviditet -% 1 403,85% 1 755,56% 445,71% 246,95% 1 017,95% 176,25% 154,55% 60,00% 428,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...