Visa allt om SafeSys Consulting Aktiebolag
Visa allt om SafeSys Consulting Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 190 956 889 818 678 690 723 786
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -1 41 104 25 182 -38 -102 -78 -22
Resultat efter finansnetto -3 339 40 104 25 182 -38 -97 -72 -21
Årets resultat -2 339 104 40 174 109 3 -66 31 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 6 12 22
Omsättningstillgångar 125 464 237 370 586 689 667 816 948 1 145
Tillgångar 125 464 237 370 586 689 670 822 960 1 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 456 222 158 303 229 240 327 481 515
Obeskattade reserver 0 0 0 96 60 287 270 325 360 519
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 8 15 116 223 173 160 170 118 132
Skulder och eget kapital 125 464 237 370 586 689 670 822 960 1 167
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 355 441 456 456 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 71 522 509 18 0 15 18 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 21 188 184 141 162 182 158 153
Utdelning till aktieägare 0 340 0 40 185 100 120 90 89 65
Omsättning 0 0 190 956 889 818 678 690 723 786
Nyckeltal
Antal anställda - 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 95 478 445 409 339 345 362 393
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 49 379 385 265 324 342 323 320
Rörelseresultat, EBITDA -3 -1 41 104 25 185 -35 -97 -68 -7
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -80,13% 7,54% 8,68% 20,65% -1,74% -4,56% -8,02% -%
Du Pont-modellen -% -% 17,30% 28,11% 4,27% 26,42% -5,67% -11,68% -7,40% -1,71%
Vinstmarginal -% -% 21,58% 10,88% 2,81% 22,25% -5,60% -13,91% -9,82% -2,54%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,87%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 116,84% 26,57% 40,83% 63,08% 74,78% 93,62% 114,80% 128,88%
Soliditet 92,00% 98,28% 93,67% 61,82% 59,25% 63,94% 65,52% 68,25% 77,10% 76,15%
Kassalikviditet 1 562,50% 5 800,00% 1 580,00% 318,97% 262,78% 398,27% 416,88% 480,00% 803,39% 867,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...