Visa allt om Södermalmstornet AB
Visa allt om Södermalmstornet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 755 7 399 6 635 6 360 6 395 6 203 5 618 4 559 2 740 1 899
Övrig omsättning 39 5 7 - 16 - 1 546 259 10 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 244 -1 375 3 085 2 302 2 416 2 640 3 579 1 984 1 047 960
Resultat efter finansnetto 283 7 863 1 131 227 378 963 2 027 -48 287 613
Årets resultat 619 7 035 582 149 222 510 1 121 55 153 326
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 376 54 702 63 518 64 134 65 418 63 763 63 267 54 852 28 410 19 682
Omsättningstillgångar 11 865 15 986 2 231 3 148 1 745 1 473 1 515 2 510 691 231
Tillgångar 106 241 70 687 65 749 67 283 67 163 65 236 64 782 57 362 29 101 19 914
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 789 24 610 17 578 15 251 14 750 12 318 11 808 1 304 1 249 1 096
Obeskattade reserver 1 241 1 643 1 144 1 221 1 216 1 164 900 400 533 464
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 746 2 151 1 410 1 459 0 0 0
Långfristiga skulder 73 818 40 338 44 104 44 969 45 334 46 859 47 131 51 042 25 963 17 184
Kortfristiga skulder 16 392 4 097 2 922 4 097 3 712 3 486 3 485 4 616 1 356 1 169
Skulder och eget kapital 106 241 70 687 65 749 67 283 67 163 65 236 64 782 57 362 29 101 19 914
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 10 400 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 794 7 404 6 642 6 360 6 411 6 203 7 164 4 818 2 750 1 899
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 732 -669 3 800 3 848 3 904 4 141 4 700 2 839 1 587 1 350
Nettoomsättningförändring -8,70% 11,51% 4,32% -0,55% 3,10% 10,41% 23,23% 66,39% 44,29% -%
Du Pont-modellen 1,19% 13,29% 4,69% 3,42% 3,60% 4,05% 5,53% 3,46% 3,60% 4,82%
Vinstmarginal 18,65% 126,92% 46,50% 36,21% 37,81% 42,61% 63,76% 43,58% 38,21% 50,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,08% 99,38% 97,47%
Rörelsekapital/omsättning -67,02% 160,68% -10,41% -14,92% -30,76% -32,45% -35,07% -46,19% -24,27% -49,39%
Soliditet 14,83% 36,63% 28,09% 24,00% 23,30% 20,20% 19,25% 2,78% 5,61% 7,18%
Kassalikviditet 72,38% 390,19% 76,35% 76,84% 47,01% 42,25% 43,47% 54,38% 48,67% 15,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...