Visa allt om Natnalp AB
Visa allt om Natnalp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 904 867 1 044 1 028 1 034 1 029 945 909 782 301
Övrig omsättning - 11 - - - - 3 - - 25
Rörelseresultat (EBIT) 371 392 539 435 309 574 362 420 616 191
Resultat efter finansnetto 207 192 349 200 40 333 101 111 366 -20
Årets resultat 0 2 7 0 -2 196 1 111 366 -20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 299 5 540 5 597 5 812 6 005 6 217 6 400 6 563 6 765 4 611
Omsättningstillgångar 140 78 179 522 539 608 311 1 955 1 576 632
Tillgångar 5 438 5 618 5 776 6 334 6 544 6 824 6 712 8 518 8 341 5 243
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 110 108 101 101 303 106 105 344 328
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 326 3 687 3 391 3 391 3 701 4 321 4 631 4 967 4 596 4 846
Kortfristiga skulder 2 002 1 822 2 277 2 843 2 742 2 200 1 974 3 446 3 401 69
Skulder och eget kapital 5 438 5 618 5 776 6 334 6 544 6 824 6 712 8 518 8 341 5 243
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0
Omsättning 904 878 1 044 1 028 1 034 1 029 948 909 782 326
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 612 628 754 648 520 782 568 690 616 191
Nettoomsättningförändring 4,27% -16,95% 1,56% -0,58% 0,49% 8,89% 3,96% 16,24% 159,80% -%
Du Pont-modellen 6,84% 6,98% 9,33% 6,88% 4,75% 8,41% 5,39% 4,93% 7,48% 3,64%
Vinstmarginal 41,15% 45,21% 51,63% 42,41% 30,08% 55,78% 38,31% 46,20% 79,80% 63,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -205,97% -201,15% -200,96% -225,78% -213,06% -154,71% -175,98% -164,03% -233,38% 187,04%
Soliditet 2,02% 1,96% 1,87% 1,59% 1,54% 4,44% 1,58% 1,23% 4,12% 6,26%
Kassalikviditet 6,99% 4,28% 7,86% 18,36% 19,66% 27,64% 15,75% 56,73% 46,34% 915,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...