Visa allt om Tonkontroll Stockholm AB
Visa allt om Tonkontroll Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 874 897 1 121 739 1 156 1 133 917 1 170 1 224 969
Övrig omsättning - - - 100 - - 140 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) 261 -87 -23 -42 36 62 274 43 7 -250
Resultat efter finansnetto 253 -97 -40 -62 4 32 249 17 -25 -282
Årets resultat 240 -97 -40 -62 2 22 246 17 -25 -240
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 314 308 194 364 434 511 668 340 400 628
Omsättningstillgångar 245 74 356 213 591 434 375 181 299 312
Tillgångar 559 382 550 577 1 025 945 1 043 521 699 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 343 103 200 240 302 301 378 132 115 140
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 35 118 201 284 0 78 182
Kortfristiga skulder 216 279 350 302 605 444 381 389 506 618
Skulder och eget kapital 559 382 550 577 1 025 945 1 043 521 699 940
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 200 200 43 129 143 14 171 143 71
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 63 63 13 40 45 4 56 43 19
Utdelning till aktieägare 80 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Omsättning 874 897 1 121 839 1 156 1 133 1 057 1 190 1 224 969
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 874 897 1 121 739 1 156 1 133 917 1 170 1 224 969
Personalkostnader per anställd (tkr) 65 284 274 64 176 214 39 242 208 133
Rörelseresultat, EBITDA 359 42 147 127 208 266 489 220 271 15
Nettoomsättningförändring -2,56% -19,98% 51,69% -36,07% 2,03% 23,56% -21,62% -4,41% 26,32% -%
Du Pont-modellen 46,69% -22,77% -4,18% -7,28% 3,61% 6,56% 26,27% 8,45% 1,00% -26,06%
Vinstmarginal 29,86% -9,70% -2,05% -5,68% 3,20% 5,47% 29,88% 3,76% 0,57% -25,28%
Bruttovinstmarginal 97,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,20% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,32% -22,85% 0,54% -12,04% -1,21% -0,88% -0,65% -17,78% -16,91% -31,58%
Soliditet 61,36% 26,96% 36,36% 41,59% 29,46% 31,85% 36,24% 25,34% 16,45% 14,89%
Kassalikviditet 113,43% 26,52% 101,71% 70,53% 97,69% 97,75% 98,43% 46,53% 59,09% 50,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...