Visa allt om European Office Systems AB
Visa allt om European Office Systems AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168
Övrig omsättning - - - - - - - 71 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -13 -30 -20 0 -19 66 -72 -242
Resultat efter finansnetto -203 -300 -86 186 281 518 -512 12 -183 -133
Årets resultat -203 -300 -86 186 281 518 -512 12 -183 -133
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Omsättningstillgångar 24 24 24 24 24 24 24 24 39 64
Tillgångar 24 24 24 24 24 24 24 24 39 72
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -6 332 -6 129 -5 830 -5 744 -5 930 -6 211 -6 729 -6 218 -6 230 -6 046
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 357 6 153 5 854 5 768 5 954 6 235 6 753 6 242 6 268 6 119
Skulder och eget kapital 24 24 24 24 24 24 24 24 39 72
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 71 0 168
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -13 -30 -20 0 -19 66 -64 -219
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -184,72%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -79,17%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 86,31%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -3 604,17%
Soliditet -26 383,33% -25 537,50% -24 291,67% -23 933,33% -24 708,33% -25 879,17% -28 037,50% -25 908,33% -15 974,36% -8 397,22%
Kassalikviditet 0,38% 0,39% 0,41% 0,42% 0,40% 0,38% 0,36% 0,38% 0,62% 1,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...