Visa allt om Fishingnorth Kolaresor AB
Visa allt om Fishingnorth Kolaresor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 * 2006-08
Nettoomsättning 591 425 1 291 814 1 505 2 242 1 630 1 656 - 1 409
Övrig omsättning - - - - - - 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 101 -28 13 -48 -76 9 25 -45 - 3
Resultat efter finansnetto 100 -28 -2 -13 -108 -1 26 -41 - 1
Årets resultat 70 -28 -2 -13 -108 -1 26 -41 - 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 * 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 0 0 36 370 443 9 15 23 - 49
Omsättningstillgångar 327 302 95 86 185 383 289 465 - 681
Tillgångar 327 302 131 456 628 392 304 488 - 730
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 153 83 111 113 126 234 235 209 - 272
Obeskattade reserver 18 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Långfristiga skulder 0 0 0 330 390 0 0 0 - 94
Kortfristiga skulder 155 218 20 12 112 158 69 279 - 364
Skulder och eget kapital 327 302 131 456 628 392 304 488 - 730
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Omsättning 591 425 1 291 814 1 505 2 242 1 634 1 656 - 1 409
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 101 -28 13 -45 -70 16 33 -30 - 22
Nettoomsättningförändring 39,06% -67,08% 58,60% -45,91% -32,87% 37,55% -1,57% -% -% -%
Du Pont-modellen 30,89% -9,27% 9,92% 5,48% -12,10% 2,30% 8,55% -8,20% -% 0,41%
Vinstmarginal 17,09% -6,59% 1,01% 3,07% -5,05% 0,40% 1,60% -2,42% -% 0,21%
Bruttovinstmarginal 24,20% 10,12% 7,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 23,49%
Rörelsekapital/omsättning 29,10% 19,76% 5,81% 9,09% 4,85% 10,04% 13,50% 11,23% -% 22,50%
Soliditet 51,08% 27,48% 84,73% 24,78% 20,06% 59,69% 77,30% 42,83% -% 37,26%
Kassalikviditet 210,97% 138,53% 475,00% 716,67% 165,18% 242,41% 418,84% 116,13% -% 107,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-08: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...