Visa allt om Fastighets AB Hyveln 3

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 239 1 772 1 554 2 446 2 680 2 258 828 1 284 1 213 0
Övrig omsättning - - - 250 - 188 1 380 - - 480
Rörelseresultat (EBIT) 870 446 121 404 49 -152 623 354 900 293
Resultat efter finansnetto 559 -53 -348 -170 -437 -419 472 300 835 293
Årets resultat 559 -53 -350 -170 -141 380 387 296 546 200
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 536 18 283 19 213 19 789 18 084 17 174 16 728 6 365 6 640 4 304
Omsättningstillgångar 950 1 123 1 309 1 619 1 110 2 749 1 229 431 644 734
Tillgångar 18 486 19 407 20 523 21 408 19 195 19 923 17 957 6 797 7 284 5 038
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 587 4 028 4 081 4 431 4 601 4 742 4 371 3 984 3 688 3 142
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 296 1 239 1 305 1 431 1 368
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 786 7 724 8 688 9 844 9 654 9 258 9 544 611 1 894 281
Kortfristiga skulder 5 113 7 655 7 755 7 133 4 940 5 627 2 801 897 271 248
Skulder och eget kapital 18 486 19 407 20 523 21 408 19 195 19 923 17 957 6 797 7 284 5 038
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - - - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - - - - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 2 239 1 772 1 554 2 696 2 680 2 446 2 208 1 284 1 213 480
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 689 1 308 978 1 179 780 432 1 077 629 1 096 456
Nettoomsättningförändring 26,35% 14,03% -36,47% -8,73% 18,69% 172,71% -35,51% 5,85% -% -%
Du Pont-modellen 4,71% 2,31% 0,59% 1,90% 0,26% -0,76% 3,47% 5,21% 12,36% -%
Vinstmarginal 38,86% 25,34% 7,85% 16,60% 1,83% -6,73% 75,24% 27,57% 74,20% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,88% 85,30% 14,73% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -185,93% -368,62% -414,80% -225,43% -142,91% -127,46% -189,86% -36,29% 30,75% -%
Soliditet 24,81% 20,76% 19,89% 20,70% 23,97% 24,90% 29,43% 72,44% 64,78% 81,92%
Kassalikviditet 18,58% 14,67% 16,88% 22,70% 22,47% 34,19% 36,95% 48,05% 237,64% 295,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...