Visa allt om Globos AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 568 330 387 436 432 455 418 426 450 440
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 108 -1 4 56 46 98 80 164 145 153
Resultat efter finansnetto 91 -13 -5 44 49 99 49 125 116 129
Årets resultat 72 15 20 39 29 39 12 45 62 70
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 638 675 723 771 819 867 808 811 706 718
Omsättningstillgångar 498 253 232 265 252 248 233 193 275 250
Tillgångar 1 136 928 955 1 036 1 071 1 115 1 041 1 005 980 968
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 352 280 265 276 236 237 198 186 202 191
Obeskattade reserver 131 133 166 198 207 199 153 125 66 37
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 393 413 433 453 473 493 513 533 553 583
Kortfristiga skulder 260 102 91 110 155 186 178 162 160 158
Skulder och eget kapital 1 136 928 955 1 036 1 071 1 115 1 041 1 005 980 968
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 40 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 30 0 30 0 0 62 50
Omsättning 568 330 387 436 432 455 418 426 450 440
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 568 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 44 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 145 47 52 104 94 134 105 178 158 166
Nettoomsättningförändring 72,12% -14,73% -11,24% 0,93% -5,05% 8,85% -1,88% -5,33% 2,27% -%
Du Pont-modellen 9,51% -0,11% 1,05% 5,98% 6,26% 10,04% 7,68% 16,32% 14,90% 15,81%
Vinstmarginal 19,01% -0,30% 2,58% 14,22% 15,51% 24,62% 19,14% 38,50% 32,44% 34,77%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,90% 45,76% 36,43% 35,55% 22,45% 13,63% 13,16% 7,28% 25,56% 20,91%
Soliditet 39,98% 41,35% 40,56% 40,73% 36,28% 34,41% 29,60% 27,46% 25,46% 22,48%
Kassalikviditet 191,54% 248,04% 254,95% 240,91% 162,58% 133,33% 130,90% 119,14% 171,88% 158,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...