Visa allt om Globos AB
Visa allt om Globos AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 596 568 330 387 436 432 455 418 426 450
Övrig omsättning 35 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 108 -1 4 56 46 98 80 164 145
Resultat efter finansnetto 33 91 -13 -5 44 49 99 49 125 116
Årets resultat 18 72 15 20 39 29 39 12 45 62
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 173 638 675 723 771 819 867 808 811 706
Omsättningstillgångar 412 498 253 232 265 252 248 233 193 275
Tillgångar 1 584 1 136 928 955 1 036 1 071 1 115 1 041 1 005 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 370 352 280 265 276 236 237 198 186 202
Obeskattade reserver 141 131 133 166 198 207 199 153 125 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 643 393 413 433 453 473 493 513 533 553
Kortfristiga skulder 431 260 102 91 110 155 186 178 162 160
Skulder och eget kapital 1 584 1 136 928 955 1 036 1 071 1 115 1 041 1 005 980
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 200 40 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 33 4 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 30 0 30 0 0 62
Omsättning 631 568 330 387 436 432 455 418 426 450
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 298 568 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 117 44 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 27 145 47 52 104 94 134 105 178 158
Nettoomsättningförändring 4,93% 72,12% -14,73% -11,24% 0,93% -5,05% 8,85% -1,88% -5,33% -%
Du Pont-modellen 2,78% 9,51% -0,11% 1,05% 5,98% 6,26% 10,04% 7,68% 16,32% 14,90%
Vinstmarginal 7,38% 19,01% -0,30% 2,58% 14,22% 15,51% 24,62% 19,14% 38,50% 32,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,19% 41,90% 45,76% 36,43% 35,55% 22,45% 13,63% 13,16% 7,28% 25,56%
Soliditet 30,30% 39,98% 41,35% 40,56% 40,73% 36,28% 34,41% 29,60% 27,46% 25,46%
Kassalikviditet 95,59% 191,54% 248,04% 254,95% 240,91% 162,58% 133,33% 130,90% 119,14% 171,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...