Visa allt om Carpathia Management AB
Visa allt om Carpathia Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 455 0 0 0 0 0 0 0 0 174
Övrig omsättning - - - - - - - 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) 132 0 0 0 -3 -3 0 -10 -36 -60
Resultat efter finansnetto 132 0 0 0 -3 -3 0 -10 -36 -90
Årets resultat 130 0 0 0 -3 -3 0 19 -36 -90
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 55 91
Omsättningstillgångar 508 122 82 82 82 82 82 82 82 33
Tillgångar 508 122 82 82 82 82 82 82 137 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 114 39 39 39 42 45 45 26 62
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 23 23 23 49 0
Kortfristiga skulder 264 7 42 42 42 17 14 14 48 48
Skulder och eget kapital 508 122 82 82 82 82 82 82 137 124
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 455 0 0 0 0 0 0 10 0 174
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 132 0 0 0 -3 -3 0 -10 0 -24
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 25,98% -% -% -% -% -% -% -% -% -48,39%
Vinstmarginal 29,01% -% -% -% -% -% -% -% -% -34,48%
Bruttovinstmarginal 84,40% -% -% -% -% -% -% -% -% 9,77%
Rörelsekapital/omsättning 53,63% -% -% -% -% -% -% -% -% -8,62%
Soliditet 48,03% 93,44% 47,56% 47,56% 47,56% 51,22% 54,88% 54,88% 26,86% 58,71%
Kassalikviditet 188,26% 571,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -102,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...