Visa allt om B.F.O Invest AB
Visa allt om B.F.O Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 48 106 0 0 0 0 0 2 290 3 865 2 536
Övrig omsättning - - 18 - - - - 17 - -
Rörelseresultat (EBIT) -99 -72 -20 -50 -41 -20 -4 -227 197 56
Resultat efter finansnetto -100 -72 -20 -50 -41 -20 -5 -242 187 42
Årets resultat -100 -72 -20 -50 -41 -20 -5 -179 93 31
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 161 102 90 51 51 51 0 0 93 45
Omsättningstillgångar 42 104 64 25 45 62 41 187 683 519
Tillgångar 203 206 154 76 96 113 41 187 777 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 66 66 62 62 62 103 18 23 293 200
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 63 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 130 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 21 92 14 33 9 22 164 421 358
Skulder och eget kapital 203 206 154 76 96 113 41 187 777 564
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 524 726 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 320 232 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 339 358 297
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 48 106 18 0 0 0 0 2 307 3 865 2 536
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 458 773 634
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 232 269 303
Rörelseresultat, EBITDA -99 -72 -20 -50 -41 -20 -4 -227 219 72
Nettoomsättningförändring -54,72% -% -% -% -% -% -100,00% -40,75% 52,41% -%
Du Pont-modellen -48,77% -34,95% -% -% -% -% -% -121,39% 25,35% 9,93%
Vinstmarginal -206,25% -67,92% -% -% -% -% -% -9,91% 5,10% 2,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 70,83% 78,30% -% -% -% -% -% 1,00% 6,78% 6,35%
Soliditet 32,51% 32,04% 40,26% 81,58% 64,58% 91,15% 43,90% 12,30% 43,55% 36,35%
Kassalikviditet 525,00% 495,24% 69,57% 178,57% 136,36% 688,89% 186,36% 114,02% 162,23% 144,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...