Visa allt om SUMITEK AB
Visa allt om SUMITEK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 343 2 226 1 734 3 601 3 589 2 381 1 878 3 945 3 351 2 343
Övrig omsättning 35 2 1 84 2 1 1 128 - -
Rörelseresultat (EBIT) 584 -95 -292 515 21 332 -177 1 222 270 427
Resultat efter finansnetto 593 9 -221 531 50 352 -119 1 222 344 456
Årets resultat 507 74 5 343 128 243 119 599 226 225
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 198 198 259 224 603 492 496 1 045 637 84
Omsättningstillgångar 3 080 2 711 2 876 3 533 2 995 3 261 2 971 2 876 2 347 2 539
Tillgångar 3 278 2 909 3 136 3 758 3 598 3 754 3 467 3 921 2 984 2 624
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 383 2 136 2 323 2 468 2 267 2 267 2 168 2 169 1 671 1 541
Obeskattade reserver 359 425 520 750 700 841 840 1 131 781 784
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 536 349 293 541 631 645 458 621 533 298
Skulder och eget kapital 3 278 2 909 3 136 3 758 3 598 3 754 3 467 3 921 2 984 2 624
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 463 - - - - 385 479 362 356 372
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 428 520 504 496 72 72 119 24 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 306 312 377 378 388 381 404 344 145 249
Utdelning till aktieägare 160 260 260 150 143 128 144 120 100 97
Omsättning 3 378 2 228 1 735 3 685 3 591 2 382 1 879 4 073 3 351 2 343
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 343 2 226 1 734 3 601 3 589 2 381 1 878 3 945 1 676 2 343
Personalkostnader per anställd (tkr) 812 764 926 913 935 868 994 862 362 625
Rörelseresultat, EBITDA 584 -67 -292 560 21 335 -169 1 252 281 442
Nettoomsättningförändring 50,18% 28,37% -51,85% 0,33% 50,73% 26,78% -52,40% 17,73% 43,02% -%
Du Pont-modellen 18,09% 0,34% -7,05% 15,35% 1,42% 9,43% -3,43% 32,36% 12,63% 17,87%
Vinstmarginal 17,74% 0,45% -12,75% 16,02% 1,42% 14,87% -6,34% 32,17% 11,25% 20,02%
Bruttovinstmarginal 51,87% 45,82% 55,54% 53,10% 42,99% 79,04% 78,75% 64,97% 43,51% 66,71%
Rörelsekapital/omsättning 76,10% 106,11% 148,96% 83,09% 65,87% 109,87% 133,81% 57,16% 54,13% 95,65%
Soliditet 81,24% 84,82% 87,01% 80,38% 77,35% 76,90% 80,39% 76,09% 74,84% 80,24%
Kassalikviditet 574,63% 776,79% 981,57% 653,05% 474,64% 505,58% 648,69% 463,12% 440,34% 852,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...