Visa allt om Presentasken i Åtvidaberg AB
Visa allt om Presentasken i Åtvidaberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 1 086 1 479 1 486 1 627 1 766
Övrig omsättning - 10 - - 16 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -3 -21 -19 -28 118 -63 102 90 -66
Resultat efter finansnetto -27 -21 -38 -29 -31 105 -87 68 53 -103
Årets resultat -27 -21 -38 -29 -22 88 -70 36 40 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 395 395 395 395 395 395 16 17 19 22
Omsättningstillgångar 49 77 84 78 69 155 697 903 993 1 050
Tillgångar 444 472 479 473 464 550 713 920 1 012 1 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 146 166 204 234 256 168 268 262 222
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 9 0 17 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 181 184 157 115 32 33 308 373 451 529
Kortfristiga skulder 145 141 155 153 198 252 238 262 299 320
Skulder och eget kapital 444 472 479 473 464 550 713 920 1 012 1 072
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 60 20 100 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 40 190 209 193 209
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 11 77 70 84 105
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
Omsättning 0 10 0 0 16 1 086 1 479 1 486 1 627 1 766
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 543 740 743 814 883
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 26 168 151 191 247
Rörelseresultat, EBITDA -7 -3 -21 -19 -28 119 -62 103 93 -63
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -26,57% -0,47% -8,67% -7,87% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 21,45% -8,70% 11,20% 8,99% -5,97%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 10,87% -4,19% 6,93% 5,59% -3,62%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 29,47% 36,85% 44,62% 46,16% 39,41%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -8,93% 31,03% 43,14% 42,66% 41,34%
Soliditet 26,80% 30,93% 34,66% 43,13% 50,43% 47,75% 23,56% 30,46% 25,89% 20,71%
Kassalikviditet 28,97% 49,65% 49,68% 46,41% 34,85% 61,51% 22,27% 21,37% 17,73% 15,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...