Visa allt om Anna Gotthard AB
Visa allt om Anna Gotthard AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 32 32 26 1 062 1 464 1 495
Övrig omsättning - 3 - - - - 3 347 28 38
Rörelseresultat (EBIT) -6 -3 -9 -10 5 -17 -40 130 -29 -49
Resultat efter finansnetto -8 -3 -9 -10 6 -17 -40 126 -35 -57
Årets resultat -8 -3 -9 13 6 -17 -40 115 -35 -57
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 60 150 150 0 0 40 54
Omsättningstillgångar 63 68 99 81 9 38 218 292 331 387
Tillgångar 63 68 99 141 159 188 218 292 371 440
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 66 95 135 132 127 153 193 78 113
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 9 20 21 29 107 154
Kortfristiga skulder 4 2 4 4 19 42 44 71 187 174
Skulder och eget kapital 63 68 99 141 159 188 218 292 371 440
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 13 24 0 134 172 166
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 121 150 113
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 5 14 31 110 128 115
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 3 0 0 32 32 29 1 409 1 492 1 533
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 32 32 26 531 732 748
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 18 36 35 191 235 207
Rörelseresultat, EBITDA -6 -3 -9 -10 5 -17 -40 130 -16 20
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 0,00% 23,08% -97,55% -27,46% -2,07% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 3,77% -9,04% -18,35% 44,52% -7,82% -11,14%
Vinstmarginal -% -% -% -% 18,75% -53,12% -153,85% 12,24% -1,98% -3,28%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 96,15% 49,62% 53,62% 49,57%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -31,25% -12,50% 669,23% 20,81% 9,84% 14,25%
Soliditet 93,65% 97,06% 95,96% 95,74% 83,02% 67,55% 70,18% 66,10% 21,02% 25,68%
Kassalikviditet 1 575,00% 3 400,00% 2 475,00% 2 025,00% 47,37% 90,48% 495,45% 411,27% 17,65% 49,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...