Visa allt om Jeanpaul AB
Visa allt om Jeanpaul AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 7 2 - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 7 2 -6 -4 0 3
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 7 2 -6 -4 0 3
Årets resultat 0 0 0 0 7 2 -6 -4 0 3
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
Tillgångar 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -4 -4 -4 -4 -3 -10 -13 -7 -3 -3
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 4 4 4 4 11 13 7 0 3
Skulder och eget kapital 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 7 2 0 0 0 3
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 7 2 -6 -4 0 3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -400,00% -400,00% -400,00% -400,00% -300,00% -1 000,00% -1 300,00% -700,00% -% -%
Kassalikviditet 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 9,09% 7,69% 14,29% -% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...