Visa allt om Stepp'n Chris AB
Visa allt om Stepp'n Chris AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 847 984 756 917 1 224 1 554 710 743 936 1 219
Övrig omsättning - - - 3 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 117 -79 -7 -86 212 -19 -114 -39 46
Resultat efter finansnetto -9 107 -89 -16 -89 203 -39 -128 -46 42
Årets resultat -9 107 -89 -16 -89 203 -39 -128 -46 42
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 4 7 11 10 5 7 5 4 8
Omsättningstillgångar 110 123 123 116 124 222 143 180 198 263
Tillgångar 119 128 131 128 134 227 150 185 202 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 36 -71 18 34 124 -80 -41 87 144
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 5 138 73 37 43 181 169 81 17
Kortfristiga skulder 89 87 63 37 62 60 49 57 34 110
Skulder och eget kapital 119 128 131 128 134 227 150 185 202 272
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 186 - - 160 198 141 65 78 77 131
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 156 156 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 71 62 61 58 63 44 21 25 23 36
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Omsättning 847 984 756 920 1 224 1 554 710 743 936 1 219
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 847 984 756 917 1 224 777 355 372 468 610
Personalkostnader per anställd (tkr) 257 219 221 222 263 94 45 53 57 96
Rörelseresultat, EBITDA 0 120 -75 -2 -82 214 -17 -109 -35 56
Nettoomsättningförändring -13,92% 30,16% -17,56% -25,08% -21,24% 118,87% -4,44% -20,62% -23,22% -%
Du Pont-modellen -4,20% 91,41% -60,31% -5,47% -64,18% 93,39% -12,67% -61,62% -19,31% 16,91%
Vinstmarginal -0,59% 11,89% -10,45% -0,76% -7,03% 13,64% -2,68% -15,34% -4,17% 3,77%
Bruttovinstmarginal 59,50% 57,62% 47,62% 48,42% 41,26% 47,62% 48,45% 38,49% 43,06% 47,50%
Rörelsekapital/omsättning 2,48% 3,66% 7,94% 8,62% 5,07% 10,42% 13,24% 16,55% 17,52% 12,55%
Soliditet 22,69% 28,12% -54,20% 14,06% 25,37% 54,63% -53,33% -22,16% 43,07% 52,94%
Kassalikviditet 55,06% 68,97% 92,06% 72,97% 37,10% 156,67% 85,71% 68,42% 108,82% 72,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...