Visa allt om Rosenhill Snickeri AB
Visa allt om Rosenhill Snickeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 705 622 508 752 796 534 581 646 686 639
Övrig omsättning 10 46 66 - - - 14 71 - 10
Rörelseresultat (EBIT) 9 18 -19 7 24 -1 -13 26 47 -23
Resultat efter finansnetto 8 18 -19 7 24 -1 -13 26 47 -23
Årets resultat 4 17 -19 4 17 -2 1 13 32 -23
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 13 30 49
Omsättningstillgångar 228 180 163 187 241 174 272 279 223 188
Tillgångar 228 180 163 187 241 174 275 292 253 237
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 126 109 128 124 107 159 157 144 111
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 15 8 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 30 21 22 2 2 18 19 1 3 9
Kortfristiga skulder 68 33 32 57 115 49 97 119 98 116
Skulder och eget kapital 228 180 163 187 241 174 275 292 253 237
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 213 272 229 83 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 250 225 240 227 328 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 100 87 92 88 119 83 101 89 41 50
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Omsättning 715 668 574 752 796 534 595 717 686 649
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 705 622 508 752 796 534 581 646 686 639
Personalkostnader per anställd (tkr) 357 322 336 329 450 301 377 322 128 200
Rörelseresultat, EBITDA 9 18 -19 7 24 2 -10 43 66 8
Nettoomsättningförändring 13,34% 22,44% -32,45% -5,53% 49,06% -8,09% -10,06% -5,83% 7,36% -%
Du Pont-modellen 3,95% 10,56% -11,66% 3,74% 9,96% -0,57% -4,73% 8,90% 18,58% -9,70%
Vinstmarginal 1,28% 3,05% -3,74% 0,93% 3,02% -0,19% -2,24% 4,02% 6,85% -3,60%
Bruttovinstmarginal 83,97% 78,46% 89,96% 79,92% 81,78% 94,57% 97,42% 81,89% 61,95% 67,92%
Rörelsekapital/omsättning 22,70% 23,63% 25,79% 17,29% 15,83% 23,41% 30,12% 24,77% 18,22% 11,27%
Soliditet 57,02% 70,00% 66,87% 68,45% 51,45% 61,49% 57,82% 57,47% 59,19% 46,84%
Kassalikviditet 335,29% 545,45% 509,38% 328,07% 209,57% 346,94% 280,41% 231,09% 223,47% 153,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...