Visa allt om Ekbacken Redovisnings- och service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-02 2015-02 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 132 77 15 13 16 12 113 3 120 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 123 65 10 8 8 7 111 -1 118 -2
Resultat efter finansnetto 123 65 10 8 8 7 111 -1 118 -2
Årets resultat 105 51 0 6 5 25 62 -1 47 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-02 2015-02 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 0 0 0 0 0 0 0 326 384
Omsättningstillgångar 204 193 122 106 100 242 235 104 70 35
Tillgångar 324 193 122 106 100 242 235 104 396 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 207 162 111 111 105 180 156 93 94 47
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 269 269
Kortfristiga skulder 116 31 10 -5 -5 61 52 10 32 102
Skulder och eget kapital 324 193 122 106 100 242 235 104 396 419
Löner & utdelning (tkr)
2016-02
2015-02
2014-06
2013-06
2012-06
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 60 0 0 0 80 0 0 0 0
Omsättning 132 77 15 13 16 12 113 3 120 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 123 65 10 8 8 7 111 -1 118 -2
Nettoomsättningförändring 71,43% 413,33% 15,38% -18,75% -% -89,38% 3 666,67% -97,50% -% -%
Du Pont-modellen 37,96% 33,68% 8,20% 7,55% 8,00% 2,89% 47,23% -0,96% 29,80% -%
Vinstmarginal 93,18% 84,42% 66,67% 61,54% 50,00% 58,33% 98,23% -33,33% 98,33% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 66,67% 210,39% 746,67% 853,85% 656,25% 1 508,33% 161,95% 3 133,33% 31,67% -%
Soliditet 63,89% 83,94% 90,98% 104,72% 105,00% 74,38% 75,16% 89,42% 23,74% 11,22%
Kassalikviditet 175,86% 622,58% 1 220,00% -% -% 396,72% 451,92% 1 040,00% 218,75% 34,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...