Visa allt om ONITEO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 10 0 0 42 0
Övrig omsättning - - - - 1 807 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -252 -279 -363 -306 1 163 -723 -2 001 -2 271 -1 339 -783
Resultat efter finansnetto -252 -279 -365 -293 1 169 -724 -2 000 -2 270 -1 339 -783
Årets resultat 37 67 -354 -413 648 -724 -2 008 -2 274 -1 339 -783
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 800 573 438 427 563 670 486 426 313 405
Omsättningstillgångar 130 333 839 1 023 1 922 182 168 460 474 135
Tillgångar 930 905 1 277 1 450 2 485 852 654 886 787 540
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 919 882 885 838 752 103 107 115 110 119
Obeskattade reserver 0 0 350 377 290 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 654 170 270 350 0
Kortfristiga skulder 11 24 42 235 1 443 94 377 501 328 422
Skulder och eget kapital 930 905 1 277 1 450 2 485 852 654 886 787 540
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
2011-06
2010-06
2009-06 2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 131 535 350 35 315
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 296 711 1 015 497 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 175 484 574 199 88
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 1 807 10 0 0 42 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 2 3 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 5 - - 21 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 224 581 660 400 405
Rörelseresultat, EBITDA -42 -6 -82 -56 1 390 -486 -1 846 -2 143 -1 236 -681
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -84,86% -% -% -170,14% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -7 230,00% -% -% -3 188,10% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% -% -% 97,62% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 880,00% -% -% 347,62% -%
Soliditet 98,82% 97,46% 89,50% 76,96% 38,86% 12,09% 16,36% 12,98% 13,98% 22,04%
Kassalikviditet 1 181,82% 1 387,50% 1 997,62% 435,32% 133,19% 170,21% 37,14% 86,03% 135,37% 24,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...