Visa allt om Stora Hotellet Markaryd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 349 5 257 5 420 4 417 4 441 4 284 4 246 4 872 4 818 3 267
Övrig omsättning 66 91 20 13 21 13 3 - - 8
Rörelseresultat (EBIT) 1 144 358 1 508 49 731 330 583 350 47 201
Resultat efter finansnetto 1 119 288 1 390 -89 599 180 396 171 -104 96
Årets resultat 861 221 801 -38 494 212 104 121 -19 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 372 2 303 2 380 2 515 2 698 2 898 3 144 3 465 3 655 3 690
Omsättningstillgångar 2 390 2 489 3 861 2 564 2 720 2 193 1 861 1 498 1 162 1 627
Tillgångar 4 762 4 792 6 241 5 078 5 418 5 091 5 005 4 963 4 817 5 317
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 877 2 016 1 795 994 1 032 538 325 221 100 119
Obeskattade reserver 379 362 362 0 51 131 245 0 0 85
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 487 1 368 2 968 3 198 3 363 3 526 3 683 3 845 4 049 4 322
Kortfristiga skulder 1 018 1 046 1 116 886 971 896 750 896 667 790
Skulder och eget kapital 4 762 4 792 6 241 5 078 5 418 5 091 5 005 4 963 4 817 5 317
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 212 305 301 215 301 336 173
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 751 1 580 1 379 1 025 1 117 853 935 1 084 1 008 630
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 762 664 550 385 482 462 403 512 488 297
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 415 5 348 5 440 4 430 4 462 4 297 4 249 4 872 4 818 3 275
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 9 9 8 8 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 705 584 602 491 493 536 531 696 602 408
Personalkostnader per anställd (tkr) 283 252 218 163 186 203 194 272 231 139
Rörelseresultat, EBITDA 1 243 480 1 642 232 1 024 752 968 721 369 385
Nettoomsättningförändring 20,77% -3,01% 22,71% -0,54% 3,66% 0,89% -12,85% 1,12% 47,47% -%
Du Pont-modellen 24,07% 7,66% 24,52% 1,26% 13,70% 6,48% 11,69% 7,09% 1,02% 3,80%
Vinstmarginal 18,05% 6,98% 28,23% 1,45% 16,71% 7,70% 13,78% 7,22% 1,02% 6,18%
Bruttovinstmarginal 78,15% 79,47% 85,81% 85,06% 85,09% 81,91% 84,57% 82,57% 80,12% 81,21%
Rörelsekapital/omsättning 21,61% 27,45% 50,65% 37,99% 39,38% 30,28% 26,17% 12,36% 10,27% 25,62%
Soliditet 66,62% 47,96% 33,29% 19,57% 19,74% 12,46% 10,10% 4,45% 2,08% 3,39%
Kassalikviditet 226,03% 225,33% 334,77% 279,35% 271,68% 235,16% 233,07% 158,15% 160,12% 200,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...