Visa allt om Stefan Heimer Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 -8 -8 -7 -6 -5 -4
Resultat efter finansnetto 300 200 300 350 -8 43 -7 111 65 -4
Årets resultat 300 200 300 350 -8 43 -7 111 65 -4
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 100 100 100 100 330
Omsättningstillgångar 416 416 358 383 116 174 125 261 243 106
Tillgångar 516 516 458 483 216 274 225 361 343 436
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 421 321 451 476 152 243 201 328 334 426
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 58 24 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 95 195 7 7 7 7 24 33 9 10
Skulder och eget kapital 516 516 458 483 216 274 225 361 343 436
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Utdelning till aktieägare 300 200 330 325 26 83 0 120 117 158
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - - - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 -8 -8 -7 -6 -5 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 81,59% 62,21% 98,47% 98,55% 70,37% 88,69% 89,33% 90,86% 97,38% 97,71%
Kassalikviditet 437,89% 213,33% 5 114,29% 5 471,43% 1 657,14% 2 485,71% 520,83% 790,91% 2 700,00% 1 060,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...