Visa allt om Limerick Publishing AB
Visa allt om Limerick Publishing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-06
Nettoomsättning 1 300 1 582 1 520 1 571 1 781 1 707 1 953 2 353 1 880 1 792
Övrig omsättning - - - - 10 36 38 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 080 759 737 657 688 686 954 1 612 1 259 932
Resultat efter finansnetto -1 054 2 481 2 445 2 358 2 147 1 887 2 300 1 787 12 938 -230
Årets resultat -1 345 5 705 2 461 2 177 2 050 1 008 3 545 3 580 14 998 113
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 355 40 275 40 083 40 132 40 158 40 164 40 225 40 274 40 043 40 011
Omsättningstillgångar 5 363 6 025 3 207 3 240 4 634 2 988 3 101 3 308 3 295 5 389
Tillgångar 45 718 46 300 43 290 43 373 44 792 43 152 43 326 43 582 43 338 45 401
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 830 34 735 29 531 27 569 25 993 24 443 24 135 21 290 18 409 3 711
Obeskattade reserver 0 0 2 780 2 969 2 869 2 815 2 325 1 686 489 163
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 19 290 23 692 40 000
Kortfristiga skulder 12 888 11 566 10 980 12 834 15 931 15 895 16 866 1 316 747 1 527
Skulder och eget kapital 45 718 46 300 43 290 43 373 44 792 43 152 43 326 43 582 43 338 45 401
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 730 433 459 450 395 314 208 230
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 462 433 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 164 133 134 190 276 289 284 238 228 208
Utdelning till aktieägare 0 0 500 500 600 500 700 700 700 300
Omsättning 1 300 1 582 1 520 1 571 1 791 1 743 1 991 2 353 1 880 1 792
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 707 1 953 2 353 1 880 1 792
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 756 716 565 458 471
Rörelseresultat, EBITDA -1 067 772 796 724 753 747 1 015 1 626 1 275 938
Nettoomsättningförändring -17,83% 4,08% -3,25% -11,79% 4,34% -12,60% -17,00% 25,16% 4,91% -%
Du Pont-modellen -1,64% 6,05% 6,38% 6,21% 6,05% 6,24% 7,11% 6,20% 35,49% 2,14%
Vinstmarginal -57,69% 176,93% 181,64% 171,55% 152,05% 157,64% 157,81% 114,83% 818,14% 54,30%
Bruttovinstmarginal 88,54% 97,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -578,85% -350,25% -511,38% -610,69% -634,31% -756,12% -704,81% 84,66% 135,53% 215,51%
Soliditet 71,81% 75,02% 72,95% 68,61% 62,75% 61,45% 59,57% 51,64% 43,29% 8,43%
Kassalikviditet 41,61% 52,09% 29,21% 25,25% 29,09% 18,80% 18,39% 251,37% 441,10% 352,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...