Visa allt om Conside AB
Visa allt om Conside AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -25 -11 -10 -10 -11 -9 -8 -21 -28
Resultat efter finansnetto -20 -24 -11 -10 -9 -11 -9 -15 -19 -27
Årets resultat -20 -24 -11 -10 -9 -11 -9 -15 -19 401
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 679 679 679 679 0 0 0 0 1 10
Omsättningstillgångar 114 129 110 499 538 547 558 567 748 762
Tillgångar 793 808 789 1 178 538 547 558 567 749 772
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 465 485 509 520 530 539 550 559 574 593
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 328 324 279 658 8 8 8 8 175 179
Skulder och eget kapital 793 808 789 1 178 538 547 558 567 749 772
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 -25 -11 -10 -10 -11 -9 -8 -12 -16
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 58,64% 60,02% 64,51% 44,14% 98,51% 98,54% 98,57% 98,59% 76,64% 76,81%
Kassalikviditet 34,76% 39,81% 39,43% 75,84% 6 725,00% 6 837,50% 6 975,00% 7 087,50% 427,43% 425,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...