Visa allt om Conside AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 -11 -10 -10 -11 -9 -8 -21 -28 -29
Resultat efter finansnetto -24 -11 -10 -9 -11 -9 -15 -19 -27 -29
Årets resultat -24 -11 -10 -9 -11 -9 -15 -19 401 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 679 679 679 0 0 0 0 1 10 22
Omsättningstillgångar 129 110 499 538 547 558 567 748 762 781
Tillgångar 808 789 1 178 538 547 558 567 749 772 803
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 485 509 520 530 539 550 559 574 593 192
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 324 279 658 8 8 8 8 175 179 22
Skulder och eget kapital 808 789 1 178 538 547 558 567 749 772 803
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -25 -11 -10 -10 -11 -9 -8 -12 -16 -17
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 60,02% 64,51% 44,14% 98,51% 98,54% 98,57% 98,59% 76,64% 76,81% 76,72%
Kassalikviditet 39,81% 39,43% 75,84% 6 725,00% 6 837,50% 6 975,00% 7 087,50% 427,43% 425,70% 3 550,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...