Visa allt om Radio Innovation Sweden AB
Visa allt om Radio Innovation Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 966 130 150 68 696 1 618 1 097 1 764 0 440
Övrig omsättning 1 750 110 - - 120 200 600 550 550 1 025
Rörelseresultat (EBIT) -163 -83 28 -141 -88 142 -49 773 -861 -211
Resultat efter finansnetto -162 -83 28 -141 -75 140 -61 750 -366 -579
Årets resultat -162 -83 28 -141 -75 140 -61 750 -366 -579
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 871 3 152 2 786 2 802 2 823 2 726 2 546 1 937 1 410 877
Omsättningstillgångar 6 504 2 361 82 75 94 358 490 772 793 5 026
Tillgångar 11 375 5 514 2 868 2 878 2 917 3 084 3 036 2 709 2 203 5 902
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 226 1 389 1 472 1 444 1 584 1 659 1 519 1 580 831 747
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 829 1 115 1 354 1 406 1 305 1 367 1 332 839 562 4 244
Kortfristiga skulder 4 319 3 010 43 28 28 57 185 290 811 911
Skulder och eget kapital 11 375 5 514 2 868 2 878 2 917 3 084 3 036 2 709 2 203 5 902
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 134 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 142 42 0 0 174 358 351 115 317 237
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 352 0 0 0 47 104 96 33 89 64
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 716 240 150 68 816 1 818 1 697 2 314 550 1 465
Nyckeltal
Antal anställda 2 - 0 0 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 483 - - - 348 809 549 1 764 - 440
Personalkostnader per anställd (tkr) 747 - - - 111 231 228 185 430 305
Rörelseresultat, EBITDA -100 -41 45 -121 -52 178 -17 824 -758 -126
Nettoomsättningförändring 2 181,54% -13,33% 120,59% -90,23% -56,98% 47,49% -37,81% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -1,42% -1,51% 0,98% -4,86% -2,54% 4,64% -1,48% 29,72% -% -3,24%
Vinstmarginal -5,43% -63,85% 18,67% -205,88% -10,63% 8,84% -4,10% 45,63% -% -43,41%
Bruttovinstmarginal -15,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 73,67% -499,23% 26,00% 69,12% 9,48% 18,60% 27,80% 27,32% -% 935,23%
Soliditet 10,78% 25,19% 51,32% 50,17% 54,30% 53,79% 50,03% 58,32% 37,72% 12,66%
Kassalikviditet 60,48% 76,51% 55,81% 60,71% 128,57% 526,32% 253,51% 266,21% 97,78% 551,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...