Visa allt om Silvercan AB
Visa allt om Silvercan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 72 137 353 195 205 158 43 16 8 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -98 -31 84 -36 -23 -6 -21 -12 -48 -36
Resultat efter finansnetto -97 -23 83 -36 -23 -6 -21 -12 -48 -36
Årets resultat -97 -23 83 -36 -23 -6 -21 -12 -48 -36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 13 23 32 19 0 0 0 3 19
Omsättningstillgångar 69 57 189 87 80 87 53 50 61 32
Tillgångar 83 70 212 119 99 87 53 50 64 51
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -92 5 28 -55 -19 3 9 30 42 15
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 175 65 184 174 118 83 44 20 22 36
Skulder och eget kapital 83 70 212 119 99 87 53 50 64 51
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 120 282 276 253 245 62 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 38 90 87 80 78 20 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 72 137 353 195 205 158 43 16 8 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 137 353 195 205 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 98 210 194 178 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -86 -22 94 -29 -15 -6 -21 -9 -32 -20
Nettoomsättningförändring -47,45% -61,19% 81,03% -4,88% 29,75% 267,44% 168,75% 100,00% -% -%
Du Pont-modellen -118,07% -32,86% 39,62% -30,25% -23,23% -6,90% -39,62% -24,00% -75,00% -%
Vinstmarginal -136,11% -16,79% 23,80% -18,46% -11,22% -3,80% -48,84% -75,00% -600,00% -%
Bruttovinstmarginal -56,94% 94,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -147,22% -5,84% 1,42% -44,62% -18,54% 2,53% 20,93% 187,50% 487,50% -%
Soliditet -110,84% 7,14% 13,21% -46,22% -19,19% 3,45% 16,98% 60,00% 65,62% 29,41%
Kassalikviditet 39,43% 87,69% 102,72% 50,00% 67,80% 104,82% 120,45% 250,00% 277,27% 88,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...