Visa allt om T.S. Redovisningsbyrå AB
Visa allt om T.S. Redovisningsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 375 161 162 133 115 199 186 186 192 193
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 610 95 112 72 58 137 128 133 148 86
Resultat efter finansnetto 611 95 115 74 62 138 129 143 155 90
Årets resultat 473 70 86 50 46 97 91 99 108 64
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
Omsättningstillgångar 1 382 268 256 224 219 337 367 399 396 444
Tillgångar 1 382 268 256 224 219 337 367 399 400 450
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 594 190 210 174 174 268 292 331 321 302
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 788 78 45 50 45 69 76 69 79 148
Skulder och eget kapital 1 382 268 256 224 219 337 367 399 400 450
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 407 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 205 21 19 19 19 23 18 17 17 19
Utdelning till aktieägare 450 70 90 50 50 140 120 130 89 89
Omsättning 1 375 161 162 133 115 199 186 186 192 193
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 688 161 162 133 115 199 186 186 192 97
Personalkostnader per anställd (tkr) 336 25 23 19 21 26 20 19 21 20
Rörelseresultat, EBITDA 610 95 112 72 58 137 128 133 150 88
Nettoomsättningförändring 754,04% -0,62% 21,80% 15,65% -42,21% 6,99% 0,00% -3,12% -0,52% -%
Du Pont-modellen 44,21% 35,45% 44,92% 33,04% 27,85% 40,65% 35,15% 35,84% 39,00% 19,78%
Vinstmarginal 44,44% 59,01% 70,99% 55,64% 53,04% 68,84% 69,35% 76,88% 81,25% 46,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,20% 118,01% 130,25% 130,83% 151,30% 134,67% 156,45% 177,42% 165,10% 153,37%
Soliditet 42,98% 70,90% 82,03% 77,68% 79,45% 79,53% 79,56% 82,96% 80,25% 67,11%
Kassalikviditet 175,38% 343,59% 568,89% 448,00% 486,67% 488,41% 482,89% 578,26% 501,27% 300,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...