Visa allt om B Topp AB
Visa allt om B Topp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-12
Nettoomsättning 9 101 17 826 12 289 7 516 12 679 14 811 0 0 291 9 591
Övrig omsättning - - - - - - - - 446 404
Rörelseresultat (EBIT) -316 180 838 89 164 437 -100 -95 97 -589
Resultat efter finansnetto -240 146 879 129 164 460 -98 25 126 -630
Årets resultat -240 146 879 129 164 460 -98 25 126 -630
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
Omsättningstillgångar 6 643 6 884 6 741 5 858 5 727 5 563 4 861 5 188 5 183 2 033
Tillgångar 6 643 6 884 6 741 5 858 5 727 5 563 4 861 5 188 5 183 2 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 612 5 853 5 706 4 827 4 698 4 533 4 073 4 171 4 146 -1 456
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 760 1 000 1 000 1 000
Kortfristiga skulder 32 32 35 31 30 30 27 17 37 2 558
Skulder och eget kapital 6 643 6 884 6 741 5 858 5 727 5 563 4 861 5 188 5 183 2 102
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 2009-04
2008-04
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 26 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 223
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 18 217
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 101 17 826 12 289 7 516 12 679 14 811 0 0 737 9 995
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 146 4 796
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 37 406
Rörelseresultat, EBITDA -316 180 838 89 164 437 -100 -95 101 -538
Nettoomsättningförändring -48,95% 45,06% 63,50% -40,72% -14,39% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -2,15% 4,11% 14,66% 3,57% 5,01% 10,26% -% -% 3,99% -27,97%
Vinstmarginal -1,57% 1,59% 8,04% 2,78% 2,26% 3,86% -% -% 71,13% -6,13%
Bruttovinstmarginal -2,43% 1,53% 7,70% 2,54% 2,11% 3,65% -% -% -28,18% 13,01%
Rörelsekapital/omsättning 72,64% 38,44% 54,57% 77,53% 44,93% 37,36% -% -% 1 768,38% -5,47%
Soliditet 84,48% 85,02% 84,65% 82,40% 82,03% 81,48% 83,79% 80,40% 79,99% -69,27%
Kassalikviditet 5 590,62% 4 718,75% 10 394,29% 7 425,81% 2 583,33% 11 176,67% 2 522,22% 30 517,65% 14 008,11% 56,45%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...