Visa allt om Euron Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 244 861 3 474 1 737 701 1 607 2 127 2 741 3 161 2 221
Övrig omsättning 17 6 - 166 15 48 32 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -146 25 135 99 116 -443 -201 112 -73 61
Resultat efter finansnetto -148 20 128 99 116 -450 -204 98 -80 54
Årets resultat -143 15 128 99 116 -479 -204 98 -80 54
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 234 374 514 294 1 52 214 576 815 829
Omsättningstillgångar 86 401 99 128 433 352 793 744 988 1 362
Tillgångar 320 775 613 422 435 404 1 007 1 321 1 802 2 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 224 367 352 324 325 209 238 292 194 274
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 57 109 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 351 152 98 109 195 769 1 029 1 608 1 918
Skulder och eget kapital 320 775 613 422 435 404 1 007 1 321 1 802 2 191
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 180 180 180 30 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 180 180 0 0 0 0 180 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 34 93 64 37 97 102 50 100 75
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 261 867 3 474 1 903 716 1 655 2 159 2 741 3 161 2 221
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 244 861 3 474 1 737 701 1 607 2 127 2 741 3 161 2 221
Personalkostnader per anställd (tkr) - 41 276 248 43 299 282 243 312 242
Rörelseresultat, EBITDA -6 165 275 144 167 -389 161 474 274 362
Nettoomsättningförändring 44,48% -75,22% 100,00% 147,79% -56,38% -24,45% -22,40% -13,29% 42,32% -%
Du Pont-modellen -45,63% 3,23% 22,02% 23,46% 26,67% -109,65% -19,66% 8,48% -4,05% 2,78%
Vinstmarginal -11,74% 2,90% 3,89% 5,70% 16,55% -27,57% -9,31% 4,09% -2,31% 2,75%
Bruttovinstmarginal 18,09% 41,11% 20,75% 24,58% 58,06% 9,89% 27,03% 33,97% 100,00% 37,37%
Rörelsekapital/omsättning -0,48% 5,81% -1,53% 1,73% 46,22% 9,77% 1,13% -10,40% -19,61% -25,03%
Soliditet 70,00% 47,35% 57,42% 76,78% 74,71% 51,73% 23,63% 22,10% 10,77% 12,51%
Kassalikviditet 93,48% 114,25% 65,13% 130,61% 397,25% 180,51% 103,12% 72,30% 61,44% 71,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...