Visa allt om Advokatbyrån Fredrik Jacobsson i Slågarp AB
Visa allt om Advokatbyrån Fredrik Jacobsson i Slågarp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 577 671 646 903 610 297 1 387 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 28 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -46 131 54 53 0 -191 13 -124 -2 -32
Resultat efter finansnetto -45 131 -80 54 1 -191 13 -2 106 13
Årets resultat -45 131 -80 54 1 -191 13 -2 106 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 315 455 309 518 406 436 462 388 483 825
Tillgångar 315 455 309 518 406 436 462 388 483 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 186 231 100 180 126 125 317 303 456 789
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 129 224 209 338 279 310 146 85 27 35
Skulder och eget kapital 315 455 309 518 406 436 462 388 483 825
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 47 0 0 0 479 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 121 84 0 209 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 26 15 66 37 37 167 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 577 671 646 903 610 325 1 387 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 577 671 646 903 610 297 1 387 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 159 111 62 275 37 - 647 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -46 131 54 53 0 -191 13 -124 -2 -32
Nettoomsättningförändring -14,01% 3,87% -28,46% 48,03% 105,39% -78,59% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -14,29% 28,79% 17,80% 10,23% 0,25% -43,81% 2,81% -% -% -%
Vinstmarginal -7,80% 19,52% 8,51% 5,87% 0,16% -64,31% 0,94% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 18,27% 36,54% 6,23% -73,74% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 32,24% 34,43% 15,48% 19,93% 20,82% 42,42% 22,78% -% -% -%
Soliditet 59,05% 50,77% 32,36% 34,75% 31,03% 28,67% 68,61% 78,09% 94,41% 95,64%
Kassalikviditet 244,19% 203,12% 147,85% 153,25% 145,52% 140,65% 316,44% 456,47% 1 788,89% 2 357,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...